SAS-piloter på vej ind i fly. (Foto: SAS/PR)

Ledelsesret på spil i pilotforhandlinger

Forhandlingerne om en ny overenskomst mellem SAS og piloterne handler også om, hvem der har ledelsesretten i forbindelse med tilrettelæggelse af produktionen.

Den 7. september 2017 indgik SAS en ny kollektivaftale med piloterne i Dansk Pilotforening (DPF) med tilbagevirkende kraft fra den 1. april samme år. Med aftalen undgik parterne at skulle ud i en opslidende konflikt ni dage senere. Nu truer en ny konflikt fra fredag den 26. april, hvis parterne ikke inden, når til enighed om en ny aftale.

Ved forhandlingerne i efteråret 2017 var de svenske piloter først til at indgå aftale med SAS. Herefter fulgte danskerne, mens nordmændene var mere genstridige og samtidig af den opfattelse, at piloterne i Danmark og Sverige havde brudt den fællesskandinaviske solidaritet.

DPF-formand René Arpe måtte efterfølgende stå skoleret hos den magtfulde Jens Lippestad, der dengang var de norske piloters forhandlingsleder. “Evnen til at spænde ben for hinanden er uovertruffen,” var den fnysende kommentar fra Lippestad, da René Arpe havde sat underskriften på den danske aftale.

Den nye kollektivaftale løb i tre år – med indbygget fredspligt og muligheden for at opsige aftalen til udløb et år før tiden. Den rettighed benyttede piloterne sig allerede af i juni 2018, hvor piloterne i ekstremt god tid meddelte SAS, at man ønskede at opsige aftalen, så der skulle forhandles en ny K19 i stedet for K20.

”Det var et utroligt dårligt taktisk træk. Man kunne aldrig vide, hvad der ville ske det næste halve år. Aftalen skulle blot opsiges med minimum tre måneders varsel til udløb den 31. marts 2019,” lyder det fra en iagttager, der har kendskab til SAS og pilotaftalerne.

Har opsagt 5-partsaftaler
SAS har efterfølgende kvitteret for piloternes tidlige opsigelse af den tre års lange overenskomst fra 2017 ved at opsige alle aftaler om samarbejde, produktion, karriereudvikling og anciennitetssystemer – de såkaldte 5-partsaftaler.

5-partsaftalerne er centrale for, hvordan SAS kan tilrettelægge produktionen, og dermed kan der reelt være tale om en armlægning omkring ledelsesretten.

“SAS ønsker at præsentere disse forhandlinger som en kamp om en unaturlig begrænsning af ledelsesretten, hvilket er helt forkert. Vores krav er at aftalerne og deres intentioner respekteres. SAS tjente således 1,7 milliarder i 2017 og 2,1 milliarder i 2018 med disse aftaler. Der er derfor ingen grund til, at aftalerne ikke skal fortsætte,” udtalte René Arpe, formand i DPF, i en pressemeddelelse tidligere på måneden.

Kilder peger på, at hovedkravet fra DPF og de øvrige pilotforeninger er, at der ikke røres ved indholdet i 5-partsaftalerne, før der kan færdigforhandles en ny kollektivaftale.

Deler langruterne fra København
En af de særlige aftaler, der gennem mange år har været en torn i øjet for SAS-ledelsen, er de fire pilotforeningers krav om, at langruteproduktionen fra Københavns Lufthavn deles af piloter fra både Danmark, Norge og Sverige. En dyr løsning for SAS med omkostninger til positionering af svenske og norske piloter til og fra arbejdsstedet i CPH.

”Det ville være bedre, hvis SAS selv kunne dimensionere pilotstyrken per base, fremfor at det skal reguleres af aftaler mellem pilotforeningerne,” siger en kilde tæt på forhandlingerne til CHECK-IN.dk.

SAS Pilot Union, der via FPU er medlem af hovedorganisationen LO, har omkring 50 medlemmer, der med tiden har forladt DPF. De har blandt andet været utilfredse med, at DPF ikke i højere grad arbejder for at sikre flere danske piloter til at betjene de mange SAS-langdistanceruter fra København, da danske piloter får adgang til færre af de attraktive kaptajnpositioner, når der skal deles med nordmændene og svenskerne.

I august 2014 måtte den daværende DPF-formand, Lars Bjørking, forlade sin post, da han ikke fik medlemmernes opbakning til genvalg. Baggrunden var angiveligt Bjørkings hårde kurs over for de norske og svenske piloter omkring bemandingen af langdistanceflyene i København.

Hverken DPF eller SAS ønsker specifikt at kommentere på forhandlingernes indhold, der genoptages efter påske i Forligsinstitutionen.

 

Relaterede artikler:

SAS-piloter varsler strejke

Musketered skal stå sin prøve hos SAS-piloter

Pilotforhandlinger til foråret