Fællessalen på Christiansborg (Foto: Anders Hviid)

Luftfartens fremtid drøftes på Christiansborg

Fremtiden for dansk luftfart er tema ved ES-DAA’s årlige konference. “Sidste års optimisme står i år i skærende kontrast til coronakrisens voldsomme påvirkning af dansk og international luftfart,” skriver arrangørerne.

Fællessalen på Christiansborg danner også i 2020 rammen om den årlige luftfartskonference, som Erhvervsflyvningens Sammenslutning – Danish Aviation Association (ES-DAA) arrangerer i samarbejde med tidligere transportminister Hans Christian Schmidt (V).

Konferencen afvikles onsdag den 4. november, og som følge af COVID-19-pandemien er der i år en begrænsning på 90 deltagere.

Det bliver transportminister Benny Engelbrecht, der åbner luftfartskonferencen, der i årets udgave har fire hovedtemaer; henholdsvis coronakrisen og hjælpepakker, opfølgning fra sidste års luftfartskonference, luftfarten og klimaet samt dansk luftfarts fremtid.

“Sidste års optimisme står i år i skærende kontrast til coronakrisens voldsomme påvirkning af dansk og international luftfart,” skriver den tidligere oberstløjtnant Dan Banja, der varetager sekretariatsarbejdet i ES-DAA, i invitationen til dette års konference.

Corona og fokus på SMV’erne
Dagen starter med fokus på coronakrisen, og hvilken betydning de generelle hjælpepakker samt den særlige Luftfartspakke har haft for branchens aktører. Det vil blive debatteret i et panel med repræsentanter fra flyselskaberne samt Flyvebranchens Personale Union (FPU). 

Herefter fortsættes der med opfølgning fra sidste års luftfartskonference med særligt fokus på, hvad luftfartens små og mellemstore virksomheder mangler at få opfyldt. Det bliver mindre lufthavne og erhvervsmæssige flyveskoler, der får ordet sammen med Nordic Seaplanes, Gate Aviation Training samt Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Politikerne skal debattere fremtiden
Efter frokosten vil SAS-koncerndirektør Simon Pauck Hansen give en status over Luftfartens Klimapartnerskab, som transportministeren præsenterede grundlaget for ved sidste års luftfartskonference. I den efterfølgende debat om luftfarten og klimaet deltager repræsentanter fra Københavns Lufthavn, FPU og Det Økologiske Råd.

Dagen afsluttes med en politisk debat om dansk luftfarts fremtid. Debatten får deltagelse af transportordførerne fra Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

 

Relaterede artikler:

ES-DAA: Luftfartsbranchen er udfordret på sin eksistens

Lufthavne: Trafikstyrelsen modarbejder os

Stor luftfartskonference på Christiansborg