Shoppingcentret i Københavns Lufthavn. Foto: Ernst Tobisch

Lufthavns-shopping skal finansiere A380 i CPH

Væksten i Københavns Lufthavns shoppingcenter samt øgede indtægter fra parkering og hoteldrift skal være med til at finansiere udbygningen af lufthavnens aeronautiske del.

Københavns Lufthavn har i årets første ni måneder foretaget investeringer for samlet 783,3 mio. kroner mod 543,2 mio. kroner året før.

Pengene er gået til at færdiggøre om- og udbygningen af af både passagerområder og kontorer i Terminal 2, udvidelsen af Finger C til at kunne håndtere flere og større fly samt hovedrenovering og udvidelse af den ene af lufthavnens tre startbaner for at kunne håndtere A380-fly. Den 1. december vil Emirates nemlig benytte mega-jumboen på selskabets daglige rute mellem København og Dubai.

Pengene til de mage investeringer tjenes primært hjem på den ikke-aeronautiske drift, der omfatter shoppingcentret, parkering og hoteldriften. Alene i shoppingcentret er omsætningen ved udgangen af årets første tre kvartaler steget med syv procent i forhold til samme periode året før. Her angiver CPH et forbedret shop- og brandmix som årsagen til dette, udover at der har været flere passagerer igennem lufthavnen.

“Det er vigtigt, at vi fortsat er i stand til at øge attraktiviteten af vores ikke-aeronautiske tilbud. For det første fordi det gavner passagertilfredsheden, og for det andet for din den ikke-aeronautiske indtjening er med til at sikre, at vi fortsat kan fastholde et højt investeringsniveau i specielt den aeronautiske del af forretningen,“ siger Københavns Lufthavns administrerende direktør Thomas Woldbye i en pressemeddelelse.

Opjusterer med 75 mio. kroner
Ellers kan Thomas Woldbye se tilbage på et 2015, der indtil videre har udviklet sig særdeles gunstigt for Københavns Lufthavn. Passagertallet er i årets ni første måneder vokset med to procent, omsætningen med 3,5 procent og indtjeningen før skat med 4,7 procent.

Således var omsætningen fra 1. januar til 30. september på 3.041 mio. kroner mod 2.939 mio. kroner i samme periode sidste år.

Det får lufthavnen til at opjustere forventningerne til et årsresultat fra et niveau mellem 1.300 til 1.400 mio. kroner til et minimum på 1.375 til 1.450 mio. kroner. Dermed ser det ud til, at lufthavnen leverer 75 mio. kroner mere på bundlinjen end oprindeligt forventet.

Den aeronautiske drift, der omfatter indtægter fra start- og passagerafgifter, security og handling udgør alene 1.783 mio. kroner i årets første ni måneder, hvilket svarer til næsten 59 procent af omsætningen, mens de resterende 41 procent kommer fra koncessionsindtægter fra shoppingcenter og parkering (838,6 mio. kroner), lejeindtægter fra arealer og lokaler (133,0 mio. kroner) samt indtægter fra hoteldrift m.v. (286,1 mio. kroner).

Københavns Lufthavne A/S er ejet af Ontario Teachers´ Pension Plan (OTPP) med 30,8 procent, Macquarie European Infrastructure Fund III (MEID3) med 26,8 procent samt den danske stat via Finansministeriet, der ejer 39,2 procent af aktierne i det største stykke infrastruktur i Danmark.