Cimber Sterling-fly parkeret i Københavns Lufthavn Syd efter konkursen (Foto: Arne V. Petersen)

Milliardkrav mod Cimber Sterling-boet

I en foreløbig opgørelse over aktiver og passiver i konkursboet efter Cimber Sterling-koncernen er den samlede aktivmasse opgjort til 25,7 mio. kroner, mens der er et samlet krav mod boet i koncernens selskaber på over 1,6 mia. kroner.

Siden Skifteretten i Sønderborg torsdag den 3. maj 2012 kl. 07:02 afsagde konkursdekret over Cimber Sterling A/S, har kuratorerne, advokat Lisa Bo Larsen fra Kromann Reumert og advokat Henriks Sjørslev fra Lett, arbejdet intenst med at sikre en mulig dividende til boets simple kreditorer.

Men efter den seneste opgørelse over konkursboets aktiver og passiver, er der ikke meget at komme efter for kreditorerne. Aktivmassen er indtil videre opgjort til 25,7 mio. kroner, mens passiverne overstiger 1,6 mia. kroner.

De fortrinsberettigede krav er honorar til kuratorerne, og her er i første omgang afsat 3,5 mio. kroner. Herudover kommer et kæmpekrav fra Lønmodtagernes Garantifond på 75 mio. kroner. Dette krav er privilegeret i henhold til konkursloven.

Den resterende del er simple krav, hvilket samlet set udgør op imod 1,5 mia. kroner. Og her er der ikke udsigt til dividende for kreditorerne. Det gælder krav mod boet i selskaberne, Cimber Sterling A/S under konkurs, Cimber Air-Leasing A/S under konkurs, Cimber Air Data A/S under konkurs, Cimber Sterling Group A/S under konkurs og Cimber Air Maintenance Center A/S under konkurs.

Oversigt over aktiver og passiver
Konkursboets foreløbigt opgjorte aktiver og passiver fordeler sig således i de enkelte juridiske enheder:

Selskab Aktiver i kr. Passiver i kr.
Cimber Sterling A/S 15.615.850 1.028.500.000
Cimber Air Maintenance Center A/S 3.403.880 125.000.000
Cimber Air Data A/S 4.909.154 50.350.000
Cimber Air-Leasing A/S 1 225.000.000
Cimber Sterling Group A/S 1.760.326 200.050.000
I alt 25.689.211 1.628.900.000

Kilde: Cirkulæreskrivelse nr. 2

Købt på afbetaling
Det er velkendt, at det nyetablerede selskab Cimber A/Sstiftet aftidligere medlemmer af luftfartsselskabets ledelse, overtog dele af Cimber Sterlings luftfartsaktivitet med tilhørende rettigheder og forpligtelser for 114 medarbejdere.

Den samlede købesum i denne virksomhedsoverdragelse udgjorde 13,3 mio. kroner, hvoraf 5 mio. kroner skulle erlægges ved afdragsvis betaling. De resterende 8,3 mio. kroner skal Cimber A/S betale til konkursboet via en såkaldt earn-out-aftale, hvilket betyder, at boet får andel i selskabets overskud, indtil dette beløb er betalt.

Således har Cimber A/S købt aktiverne i boet på en lukrativ afbetalingsordning.

Pantsat til værdihøjere end købesum
Det Mansvell-ejede Skyways Technics A/S overtog rettigheder og forpligtelser vedrørerende seks medarbejdere i Cimber Sterling A/S samt et varelager. Det indbragte boet 9.390.843 kroner.

Hovedparten af de solgte aktiver var pansat, hvorfor boet ikke forventer en værdi højere end 5 mio. kroner fra de to virksomhedsoverdragelser, hvilket hidrører fra det panthaverprovenu, som konkursboet vil oppebære i forbindelse med adminstration og salg af de pantsatte aktiver.

Skyways Technics A/S indgik også en aktivoverdragelsesaftale med boet efter Cimber Air Maintenance Center A/S. For en kontant købesum på 20.409.991 overtog Skyways Technics driftsaktivernesamt alle rettigheder og forpligtelser vedrørende 74 medarbejdere. Alle aktiver var uden undtagelse pansat til en værdi, der overstiger købesummen. Derfor får købesummen ingen værdi i boet. Det gør dog købesummen for den faste ejendom, som blev erhvervet til et kontant beløb på 3.303.878 kroner.

Aktiverne i Cimber Air Data blev også overtaget af Skyways Technics sammen med rettigheder og forpligtelser vedrørende selskabets fem medarbejdere. Det indbragte boet i alt 4.909.153 kroner.

Anderledes ser det ud for selskabet Cimber Air-Leasing A/S, der ved konkursen var ejer af 10 fly. Af kommercielle årsager har kuratorerne ikke ønsket at værdiansætte flyene, hvorfor de i første omgang er medtaget til en værdi af 1 kroner i opgørelsen. Men det oplyses dog, at samtlige fly er behæftet med pantegæld, og der forventes anmeldt et samlet simpelt krav på 225 mio. kroner i boet.

Ejendomsalg indbragte 10 procent af værdi
I holdingselskabet Cimber Sterling Group A/S er det lykkedes at sælge tre ejendomme i Sønderborg.

Cimber A/S købte den tidligere administrationsbygning hos Cimber Sterling på adressen Lufthavnsvej 2, 6400 Sønderborg for 3 mio. kroner.

Adressen Lufthavnsvej 1B, der omfatter hangar, administration og lager blev solgt til Skyways Technics A/S for 10 mio. kroner, mens Kærvej 81 i Sønderborg, der udgjorde lager og kontorer, blev solgt for 5,1 mio. kroner – også til Skyways Technics. Da ejendommene var pantsatte blev købesummen reduceret fra 18,1 mio. kroner til 1.760.325 kroner i kontant provenu.

Da milliardforretningen Cimber Sterling indgav konkursbegæring den 3. maj, var der blot 4.865.849 kroner i selskabets kasse.

Foto: Arne V. Petersen