Airbus A319 fra Aeroflot.

Mulighed for nye danske flyruter til Rusland

Bevægelse i forhandlingen af en ny luftfartsaftale mellem Skandinavien og Rusland kan bane vejen for nye ruter til vestdanske lufthavne. Billund Lufthavn ser et stort potentiale i russiske turister til Legoland.

Siden den 31. marts 1956 har der eksisteret en bilateral luftfartsaftale mellem Rusland og Danmark. Oprindeligt var det Sovjetunionen, der indgik aftalen, men Ruslandindtrådte i 1990i aftalen.

I tillæg til den oprindelige aftale blev der den8. juli 1998indgået aftale omoverflyvning af Sibirien på ruter mellem København og Asien, ligesom der eksisterer en tillægsaftale af 7. september 2005 om mulighed for at lade flere operatører flyve mellem Danmark og Rusland, menbegrænset til en operatør fra hvert land på de enkelte ruter.

Den nuværende luftfartsaftale mellem Danmark og Rusland indeholder således de gammeldags nationatilitetsklausuler, hvor de enkelte lande selv kunne udpege operatører. EU-domstolen afjorde i 2002, at EU-landene ikke måtte indgå den type aftaler med med tredjelande. Man har dog anerkendt Danmarks vanskeligheder ved at ændre på disse forhold, idet de russiske myndigheder hidti ikke har ønsket af justere aftalen.

Men nu er enny luftfartsaftale mellem Skandinavien og Rusland tilsyneladendeunder forhandling, hvilket principielt har været forsøgt gennem 22 år siden landet blev selvstændigt i juni 1990. Det seneste møde mellem parterne blev afholdt for et par uger siden, og nu er der tegn på bevægelse i dialogen.

Tre ruter mellem Rusland og Danmark
De russiske myndigheder har udtrykt ønske om at operere flyvninger til København, Billund og en tredje lufthavn i Danmark. Fra dansk side er der tilsvarende ønsker om tilladelser til at operere fra danske lufthavne til Moskva, Skt. Petersborg og Kaliningrad.

Netop SAS opererer fra København til disse tre byer i dag, men hvis den nye luftfartsaftale bliver en realitet, vil der blive åbnet mulighed for at flyve fra Billund og en anden dansk lufthavn til disse byer.

Det er Trafikstyrelsen, der indgår i forhandlingerne på Danmarks vegne. Her bekræfter man, at der drøftes en ‘multiple designations’ aftale mellem Danmark og Rusland, hvilket betyder at andre danske selskaber end SAS vil kunne flyve mellem de to lande, men at der kun må være ét selskab fra hvert land på hver enkelt rute. Derimod vil der ikke være mulighed for, at andre danske operatører vil kunneflyve på ruterne fra København til de tre russiske byer.

I stedet kan der åbnes mulighed fornye ruter fra Vestdanmark direkte til Rusland, hvis der findes operatører, der kan og vil give sig i kast med opgaven. Da den kommende luftfartsaftale vil være begrænset til selskaber hjemmehørende i de to lande, vil det på forhånd være udelukket, at eksempelvis Norwegian vil kunne etablere ruter fra Danmark til Rusland. Det er kun selskaber med licens i de pågældende lande, der vil kunne give sig i kast med disse ruter.

Massive ønsker fra Norge
Mens aftalen mellem Danmark og Rusland er begrænset til tre destinationer i hvert land ser det anderledes ud med Norge. Her er der søgt om tilladelser til beflyvning af Moskva, Skt. Petersborg, Murmansk og Arkhangelsk samt yderligere fire byer.

Tilsvarende har Rusland et ønske om at lade landets flyselskaber operere passagertrafik til Oslo, Bergen, Tromsø, Haugesund, Fagernes, Kirkenes, Trondheim og Stavanger.

Svenskerne har et ønske om flyvninger til Moskva og Skt. Petersborg samt yderligere tre destinationer, mens de russiske myndigheder ønsker tilladelser til at trafikere Stockholm, Gøteborg, Malmø, Lulelåog Östersund i Sverige.

Næste møde mellem parterne forventes afholdt i slutningen af 2012 eller begyndelsen af 2013.