Naviair og flyveledere i strid om nedskæringer

Naviair skal spare 190 millioner kroner årligt og vil reducere medarbejderstaben. Flyvelederne er utilfredse med forløbet omkring sparekravet og lodret uenig med Naviair om konsekvenserne.

Det vil få alvorlige konsekvenser for dansk infrastruktur og økonomi, hvis lufttrafiktjenesten Naviair gennemfører en spareplan med nedskæringer og fyringer på baggrund af coronakrisen.

Sådan lyder advarslen fra fagforeningen Datca, som organiserer de cirka 300 civile flyveledere i Danmark.

Ifølge Esben Blum, formand i Datca, har foreningen forsøgt at imødekomme Naviair med en alternativ plan, som opnår de nødvendige besparelser uden at fyre medarbejdere ved hjælp af blandt andet en kollektiv lønnedgang. Men det har Naviair har ikke ønsket at drøfte forslaget, lyder det fra formanden.

Alternativ plan uden fyringer
”Vi anerkender, at Naviair er blevet økonomisk presset af coronakrisen, og at der derfor skal spares penge, mens flytrafikken ligger lavt. Derfor har vi forsøgt at fremlægge vores plan, der leverer den nødvendige besparelse, uden at skade dansk økonomi og infrastruktur, og som heller ikke inkluderer fyringer. Desværre ønsker Naviair ikke at forhandle om så meget som et komma,” siger Esben Blum i en pressemeddelelse.

Naviair afviser dog blankt den udlægning af sagen.

”Da Datca i juni foreslog muligheden for en aftale om nedgang i løn og arbejdstid slog Naviair straks til og udarbejdede et udkast til en aftale som blev fremsendt til Datca i juli. Datca afviste at forhandle om forslaget, fordi Datca er uenige i udgangspunktet om at nedbringe Naviairs årlige omkostninger med cirka 190 millioner kroner,” skriver Naviair i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Datca har på intet tidspunkt selv fremlagt et konkret forslag til en aftale om nedgang i løn og arbejdstid. Naviairs dør har hele tiden været åben for Datca.”

Uenige om en række punkter
Pressemeddelelserne fra de to parter viser, at Datca og Naviair er lodret uenige på en række punkter, både når det gælder begivenhedsforløbet, siden Naviair i foråret fremlagde besparelseskravet, og om konsekvenserne af spareplanen.

Datca hævder eksempelvis, at der er der tale om en ”hidtil hemmeligholdt spareplan og fyringsrunde”, mens besparelseskravet ifølge Naviair blev præsenteret for medarbejdere og faglige organisationer, så snart den var vedtaget af virksomhedens bestyrelse i maj 2020.

”Medarbejderne blev fra starten inviteret til et samarbejde om udviklingen af den tilpasningsplan der skal udmønte kravene og ledelsen har delt alle oplysninger, ligesom der har været fuld transparens gennem hele processen,” skriver Naviair.

Påstand mod påstand
Ifølge Datca er der tale om ”ødelæggende nedskæringer og fyringer”, da Danmark om kort tid kan komme til at mangle flyveledere, hvilket kan true Københavns Lufthavn position som nordeuropæisk lufthub.

”Det vil være meget skadeligt for dansk erhvervsliv. Derfor advarer vi på det kraftigste mod den spareplan, som blandt andet indeholder fyringer af 25 procent af flyvelederne,” siger Esben Blum.

Naviair fastslår på sin side, at man altid vil sikre, at der er den nødvendige kapacitet i luftrummet og tilstrækkelige ressourcer til at opretholde kapaciteten.

”Alene i de eksisterende aftaler er der rum for at flyvelederne kan sidde op til 65 procent af deres arbejdstid på deres positioner, mens de i dag i gennemsnit kun sidder godt 45 procent af tiden på positionen. Hertil kommer at en række flyveledere i dag løser administrative opgaver – de kan i højere grad i stedet sættes ind på operative opgaver,” fastslår Naviair.

Ifølge flyveledernes organisation vil ændrede arbejdsvilkår dog gå ud over flytrafikken.

”Det vil det medføre, at systemet presses til det yderste, og flyvelederne bliver nødsaget til at reducere antallet af fly for at opretholde sikkerhedsniveauet. Konsekvensen bliver flyforsinkelser og en mindre serviceorienteret flyveledelse,” skriver Datca.

Naviair vil undgå fyringer
Naviair afviser i øvrigt, at der bliver tale om afskedigelser i virksomheden på nuværende tidspunkt.

”Naviair ønsker at reducere flest mulige arbejdspladser gennem aftaler om frivillig fratrædelse og det tegner til at lykkedes. Da fristen for ansøgninger i første runde udløb havde flere end 80 medarbejdere ansøgt om en frivillig fratrædelsesordning – heraf flest flyveledere. Det betyder, at der ikke er behov for at gennemføre afskedigelser af flyveledere i 2020,” skriver Naviair.

Naviair mener heller ikke, at der kommer til at mangle flyveledere i Danmark. Organisationen forventer, at flytrafikken først er tilbage på 80 procent af 2019-niveauet om flere år.

”Vi vil derfor stå med en betydelig operativ overkapacitet i mange år fremover. Og da alle omkostninger til flyveledelse og tilknyttede services efter de europæiske regler betales af flyselskaberne vil regningen for overkapaciteten gå til dem,” skriver Naviair.

Virksomheden vil derfor med spareplanen ”genskabe en sund økonomisk virksomhed” ved at “reducere driftsomkostninger, anlægsinvesteringer og medarbejderantal”, hedder det i pressemeddelelsen.

 

Relaterede artikler:

Naviair: “Vil gøre alt for at minimere kundernes tab”

Naviair fordobler overskuddet

Flyveledere forlader kontroltårnet i Billund