Transportminister Benny Engelbrecht til ministerrådsmøde via videolink. (Foto: Transport- og Boligministeriet)

Nordiske lande er skeptiske ved voucher-ordning

12 europæiske lande har henvendt sig til EU-Kommissionen med et ønske om at hastebehandle en ændring af 261/2004-forordningen, så flyselskaberne kan give vouchers. De fire nordiske lande er forbeholdne.

Transportminister Benny Engelbrecht deltog onsdag i et EU-ministerrådsmøde via videolink, hvor de europæiske transportministre skulle drøfte flyselskabernes ønske om at kunne tilbyde værdikuponer – de såkaldte vouchers – i stedet for kontant...