Lars Bjørn Larsen, der er kommerciel direktør i Norsk e-Fuel, og koncernchef Geir Karlsen fra Norwegian. (Foto: Norwegian | PR)

Norwegian vil bygge brændstofanlæg i Norge

Sammen med Norsk e-Fuel vil Norwegian opføre et anlæg, hvor der skal fremstilles bæredygtigt flybrændstof. Flyselskabet vil desuden købe en ejerandel af brændstofvirksomheden.

Begrænsede tilgængelige mængder og højere priser er to af de faktorer, der karakteriserer markedet for sustainable aviation fuel (SAF) – bæredygtigt flybrændstof – i øjeblikket, og det udgør en barriere for en bredere udbredelse af det grønnere alternativ til traditionelt jet fuel.

Nu tager Norwegian dog et aktivt skridt i retning af få udbuddet til at matche efterspørgslen, da flyselskabet har etableret et tæt samarbejde med virksomheden Norsk e-Fuel, der har en ambition om at fremstille elektrofuel.

Det er et syntetisk brændstof, som skal produceres via Power-to-X-teknologien. Metoden går ud på, at grøn elektricitet gennem elektrolyse omdannes til brint, der dernæst kan laves til eksempelvis flybrændstof.

Køber ejerandel
Norsk e-Fuel har en vision om at etablere et produktionsanlæg, hvor energi fra vand samt CO2, der høstes fra atmosfæren og genbruges, skal danne grundlaget for den fremtidige produktion, og det skal ske i samarbejde med Norwegian.

Anlægget skal opføres ved den norske by Mosjøen, og det ventes at blive verdens første i fuldskala, oplyser Norwegian. Området er valgt, da det har nogle af de laveste elpriser i Europa samt adgang til vedvarende energi fra vandkraft. Derudover har Mosjøen både en havn og jernbane, som kan benyttes til distribution.

Parterne ønsker at få gang i produktionen i 2026. Herefter ventes det, at brændstoffet fra anlægget vil kunne dække 20 procent af det behov, som Norwegian har frem mod 2030, hvor flyselskabet ønsker at have mindsket CO2-udledningerne med 45 procent sammenlignet med tallene fra 2010.

Norwegian vil desuden investere 50 millioner norske kroner, hvilket svarer til 32 millioner danske kroner, i en ejerandel i Norsk e-Fuel.

Et gearskifte i den grønne omstilling
Ifølge Geir Karlsen, der er koncernchef i Norwegian, er det nye samarbejde ikke kun vigtigt for flyselskabet, men også ”en milepæl” for resten af luftfartsbranchen i det skandinaviske land.

”Norge er afhængig af en stærk og fremtidsrettet luftfartssektor. Partnerskabet med Norsk e-Fuel er et historisk skridt for Norwegian som flyselskab. Dermed bakker vi aktivt op om norsk procesindustri og bidrager til lokal værdiskabelse, samtidig med at vi tager et afgørende skridt i mod at gøre flyrejser bæredygtige i fremtiden. For os markerer det et gearskifte.”

”Bæredygtigt flybrændstof er nødt til at blive både mere tilgængeligt og mindre dyrt. For at opnå det, er luftfarten afhængig af at samarbejde med myndighederne for at lukke den prisforskel, der er mellem traditionelt fossilt og bæredygtigt brændstof.”

”Tid er en afgørende faktor, og vi er meget utålmodige for at komme i gang,” lyder det desuden fra Karlsen.


Relaterede artikler:

Frygter forsinket produktion af grønt flybrændstof

Norwegian slår seks flyselskaber i bæredygtighed

Driftsoverskud på en milliard kroner i Norwegian