Ny bestyrelsesformand på vej til CPH

Lars Nørby Johansen er foreslået til ny bestyrelsesformand for Københavns Lufthavn ved generalforsamlingen i april. I otte år har han kørt parløb med SAS-formand Fritz H. Schur i bestyrelsen for DONG Energy.

Det er en regulær pengemaskine, som Lars Nørby Johansen kommer til at stå i spidsen for, når han i april måned på generalforsamlingen ventes valgt som ny bestyrelsesformand i Københavns Lufthavne A/S.

Det blev klart, da lufthavnen i går offentliggjorde årsrapporten fra 2013, hvor man kunne præsentere et resultat korrigeret for særlige forhold før skat på 1.184,2 mio. kroner mod 1.166,4 mio. kroner året før.

Lars Nørby Johansen afløser Henrik Gürtler, der siden 2002 har varetaget posten som bestyrelsesformand og dermed falder for Corporate Governance-anbefalingerne om maksimalt 12 år i samme bestyrelse. Dermed kommer Lars Nørby Johansen tilbage til CPH-bestyrelsen, hvor han tidligere var medlem fra 2000 til 2002.

“Vi har foretaget en grundig proces for at finde den bedste kandidat. Lars Nørby Johansen har omfattende og relevant erfaring som formand og bestyrelsesmedlem i en række større danske og internationale selskaber. Hans erfaring vil være nyttig i forbindelse med den fortsatte udvikling af Københavns Lufthavn son Nordeuropas gateway,“ udtaler den afgående bestyrelsesformand.

Bestyrelseskollega med Fritz H. Schur
Den 64-årige Lars Nørby Johansen er uddannet cand.phil og var oprindeligt lektor ved Odense Universitet. I 1988 tog han springet til Falcks Redningskorps A/S, hvor han blev administrerende direktør. I 1995 blev Lars Nørby Johansen koncernchef for Falck Holding, og i 2000 tillige koncernchef for Group 4 Falck A/S og sidenhen Group 4 Securior fra 2004 til 2005.

Siden 2005 har tiden primært været helliget bestyrelsesarbejdet. I dag er Lars Nørby Johansen bestyrelsesformand for Falck A/S, William Demant Holding A/S, Codan Forsikring A/S, Dansk Vækstkapital og Syddansk Universitet. Herudover er han næstformand for bestyrelsen for Rockwool Foundation og medlem af bestyrelsen for Arp-Hansen Hotel Group.

Københavns Lufthavns største kunde er SAS, hvor Fritz H. Schur er formand for bestyrelsen. Lars Nørby Johansen har et rigtigt godt kendskab til SAS-bestyrelsesformanden i sin egenskab af næstformand for DONG Energy fra 1997 til 2013, hvor Fritz H. Schur har været formand siden 2005.

Aktionærkredsen i Københavns Lufthavn A/S består af Copenhagen Airports Denmark ApS (57,7 %), Den Danske Stat (39,2 %), udenlandske private og institutionelle investorer (1,8 %) samt danske private og institutionelle investorer (1,3 %). Hovedaktionærern Copenhagen Airports Denmark ApS er i fællesskab kontrolleret af Ontario Teachers Pension Plan samt det australsk-kontrollerede Macquarie European Infrastructure Fund III.