Frans Bjørn-Thygesen, direktør for Midtjyllands Lufthavn.

Ny Karup-chef vil have ruter til udlandet

Den nye chef for Karup Lufthavn vil have fokus på fortsat indenrigsfremgang samt se på mulighederne for at tiltrække udenrigsruter og turister.

For to uger siden var det Sønderborg Kommune, der fandt en ny chef til den lokale lufthavn. Og i går var det så bestyrelsen for Karup Lufthavn, der fandt den mand, der fra 8. april skal være den midt- og vestjyske lufthavns chef.

Mens Sønderborg hentede luftfartsmanden Christian Berg i Odense Lufthavn, så faldt valget i Karups tilfælde på den 53-årige vestjyde Frans Bjørn-Thygesen, der ikke tidligere har arbejdet i luftfartsbranchen.

Han har til gengæld adskillige års erfaring fra direktørstillinger i regionale erhvervsfremme virksomheder. Herunder direktør i Regional ErhvervsService, afdelingschef for vækstvirksomheder i Væksthus Midtjylland og direktør i den nationale Brintteknologi forening, HIRC, samt direktør i Region Midtjyllands Turismeudvikling.

”Jeg har arbejdet meget med forretningsudvikling, erhvervsfremme og turisme. Så her forventer jeg at kunne bidrage med noget. Desuden har jeg erfaring med at etablere netværk og partnerskaber mellem virksomheder,” fortæller Frans Bjørn-Thygesen til CHECK-IN.dk.

Stadig noget at gøre
Den nye lufthavnschef er ikke i tvivl om at fortsat styrkelse af den eksisterende indenrigsrute samt udvikling af nye ruteaktiviteter bliver hans vigtigste opgave.

”Passagertallet på indenrigsruten er stigende, og det skal vi holde fast i. Jeg tror stadig der er noget man kan gøre med hensyn til at fortælle omverdenen om de 7-8 daglige afgange på ruten og det lave prisniveau,” siger Frans Bjørn-Thygesen.

”Desuden skal vi afsøge de andre muligheder der måtte være,” understreger Frans Bjørn-Thygesen.

Fokus på kerneforretningen
Mens flere andre danske provinslufthavne har arbejdet med at udvide forretningen til også at omfatte konferencevirksomheder, dronecenter og sågar korndyrkning, så ønsker Frans Bjørn-Thygesen at have fokus på kerneforretning; luftfart.

Formand for Karup Lufthavn og borgmester i Holstebro, H.C. Østerby, byder den nye lufthavschef velkommen:

”Bestyrelsen og personalet ved Karup Lufthavn glæder sig til samarbejdet og til at udbygge den positive udvikling i passagertallet, som er for øjeblikket. Frans kommer med mange spændende kompetencer og skal have fokus på kerneopgaven med ruten mellem Karup og København. Men han vil også se på nye muligheder for udvikling af lufthavnen,” siger H.C. Østerby.

Længst siddende lufthavnschef
Frans Bjørn-Thygesen afløser Erik Jakobsen, der netop er gået på pension efter 22 år på posten som chef for Karup Lufthavn. Det har gjort ham til Danmarks længst siddende lufthavnschef.

Christian Berg starter som chef for Sønderborg Lufthavn den 1. marts. Posten som chef for Odense Lufthavn er endnu ikke slået op.