Nyt millionunderskud i Aarhus Lufthavn

Aarhus Lufthavn kom ud af 2014 med et underskud på 24,4 mio. kroner. Et utilfredsstillende resultat hedder det i årsrapporten, efter at ejerkommunerne atter har måttet tilføre frisk kapital.

Den nuværende Aarhus Lufthavn i Tirstrup minder om en lidelseshistorie, der ingen ende vil tage. Mens Aarhus Kommune er i gang med at undersøge alternative placeringer for lufthavnen, er den tidligere militærlufthavn, der blev opført i 1944, ved at forbløde på grund af svigtende passagertal og store underskud.

Inden for et år har det således været nødvendigt at sikre en kapitaltilførsel på samlet 40,3 mio. kroner, hvoraf Aarhus Kommune som hovedaktionær med 58,1 procent af aktierne, alene har bidraget med omkring 23,4 mio. kroner.

Men trods et stort underskud på 24,4 mio. kroner i 2014 mod 14,6 mio. i det foregående år, er der trods alt optimisme at spore i den kriseramte lufthavn. Det er nemlig lykkedes for lufthavnsdirektør Peter Høgsberg at vende det primære driftsresultat fra et underskud på 10,1 mio. kroner til et lille overskud på 226.000 kroner.

Derfor konkluderer årsrapporten også, at udviklingen i det primære driftsresultat betragtes som tilfredsstillende.

Derimod anvendes ordet utilfredsstillende om årets resultat på minus 24,4 mio. kroner, selv om det blev mindre end forventet. Resultatet er belastet af ekstraordinære tab og nedskrivninger på 20 mio. kroner efter en korrektion af de bogførte værdier på bygningsmassen.

Tror på nye ruter og flere passagerer
Troen på fremtiden for Aarhus Lufthavn i Tirstrup er intakt, selvom politikerne i midten af juni skal tage stilling til, hvorvidt man skal gå videre med et lufthavnsprojekt ved Thomasminde, der alene vil koste op imod tre mia. kroner i anlægsomkostninger.

“Der er lavet en kortlægning af lufthavnens markedspotentiale, og denne giver tro på, at lufthavnen med den vedtagne kapitaltilførsel og opbakning fra ejerkredsen kan udvikle sig positivt på såvel antallet af passagerer samt nye ruter,“ hedder det i ledelsesberetningen i årsrapporten.

Lufthavnens egenkapital er i dag på 50,7 mio. kroner, og hvis ikke ejerkommunerne inden for de seneste 10 måneder havde leveret samlet 40,3 mio. kroner i kapitaltilførsel, ville lufthavnen have været tæt på at være bragt i en kapitaltabssituation.

Antallet af medarbejdere er fra 2013 til 2014 blevet reduceret med 101 til 85, hvilket har sænket de samlede personaleomkostninger med næsten ni mio. kroner.

Bag Aarhus Lufthavn står Aarhus Kommune (58,1 %), Randers Kommune (18,5 %), Favrskov Kommune (7.8 %), Syddjurs Kommune (7,8 %) samt Norddjurs Kommune (7,8 %).