Politikere lægger pres på CPH

En direkte henvendelse til CPH´s bestyrelsesformand fra politikere i tre regioner og 52 kommuner i Jylland blev modtaget næsten samtidig med offentliggørelsen af forbedringer i indenrigsbetjeningen.

Torsdag den 7. maj om eftermiddagen valgte Københavns Lufthavn med ganske kort varsel at indkalde til et pressemøde til afholdelse fredag morgen kl. 08.30 i Aalborg Lufthavn. Emnet for pressemødet var en forbedret indenrigsbetjening for pendlerne.

Indkaldelsen til pressemødet kom samme dag som et fælles brev fra Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Nordjylland samt regionernes tre kommunekontaktråd, der repræsenterer 52 kommuner, var blevet forfattet med CPH´s bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen som modtager.

I brevet, som CHECK-IN.dk er i besiddelse af, konkluderede politikerne, at der var behov for at genoprette serviceniveauet for indenrigspassagererne.

“Lukningen af indenrigsterminalen i Københavns Lufthavn har givet indenrigspassagererne længere ventetid i sikkerhedskontrollen og længere ventetid på bagagen. Dermed har lukningen reelt forlænget rejsetiden mellem København og Jylland mærkbart, om end den samtidig har givet fordel til transitpassagerer,“ hedder det i brevet, der blev sendt i kopi til transportminister Magnus Heunicke samt Folketingets Trafikudvalg.

Direkte til bestyrelsesformanden
Henvendelsen er noget usædvanlig, idet den var stilet til lufthavnens bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen og ikke til administrerende direktør Thomas Woldbye.

Lufthavnsdirektøren har stået stejlt på, at lufthavnen leverer, hvad flyselskaberne har aftalt og betalt for gennem kontrakterne, men har formentlig undervurderet, at netop de jyske politikere er hyppige gæster på indenrigsflyene og således selv har mærket det forringede serviceniveau på egen krop.

Det skal være usagt, hvorvidt rygterne om brevet fra de jyske politikere var løbet i forvejen til lufthavnens ledelse. Under alle omstændigheder blev lufthavnens kommunikationsdirektør Henrik Peter Jørgensen med kort varsel sendt til Danmarks største indenrigslufthavn i Aalborg for at informere om konkrete tiltag for at forbedre serviceniveauet med virkning fra i dag.

“Helt konkret er der behov for at oprette et særligt spor i sikkerhedskontrollen for indenrigspassagerer. Der er også behov for at prioritere indenrigsrejsende ved bagageudleveringen og i forbindelse med valg af afgangsgate – alt sammen med henblik på at afkorte rejsetiden mest muligt,“ hedder det i brevet, der er afsendt på brevpapir fra KKR Nordjylland.

Med til Nordjylland havde CPH´s kommunikationsdirektør fredag morgen et løfte om øjeblikkeligt at indsætte mere servicepersonale samt at åbne to pendlerspor.

Københavns Lufthavn oplyser, at brevet fra de jyske regioner og kommuner blev modtaget fredag kl. 10:56, hvilket var efter presemødets afslutning. Herudover har det ikke været muligt at få en kommentar fra lufthavnens kommunikationsafdeling.

Foto: Københavns Lufthavn bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen har modtaget en henvendelse fra utilfredse jyske politikere.