Partileder Morten Østergaard fra Radikale Venstre. (Foto: Radikale Venstre/PR/CC 2.0)

Radikale: CO2-afgift på alle flyvninger fra Danmark

I et nyt klimaudspil fra Radikale Venstre foreslår partiet en betaling på 250 kroner for hvert ton CO2e, som fly fra danske lufthavne udleder.

“Fly er fantastiske. De forbinder familier, ferier og forretninger over store afstande. De muliggør handel og vækst. Men flyvning skader også klimaet. Det skal vi håndtere. Vi skal gøre fly grønne, og vi har travlt. Der er intet, som tyder på, at færre kommer til at flyve i årene, som kommer. Tværtimod.”

Sådan lyder indledningen til Radikale Venstres klimaudspil, “Klimaet kalder. Fremad.”, som partiet præsenterede i weekenden.

Luftfarten har nemlig ikke uventet fået en væsentlig rolle i klimaplanen, som har det ambitiøse mål at reducere CO2-udledningen med mindst 60 procent i 2030.

Billigere end SF-passagerafgift
Forslaget går ud på, at alle fly, der letter fra danske lufthavne, skal betale 250 kroner for hvert ton CO2e, som det respektive fly udleder. Det er planen, at afgiften skal indfases over fem år, og den skal samlet kunne indbringe et årligt beløb på 600 millioner kroner, når planen er fuldt indfaset.

Denne løsning vil for luftfarten være noget billigere, end det forslag Socialistisk Folkeparti lancerede sidste efterår med en passagerafgift på mellem 60 og 400 kroner per afrejse fra danske lufthavne. SF-forslaget vil i alt kunne indbringe et provenu på 1,2 milliarder kroner årligt.

Samtidig er Radikale Venstres model også anderledes end andre forslag, der opererer med en passagerafgift.

“Vi er ikke tilhængere af en passagerafgift eller en flyafgift, fordi det straffer alle fly – også dem der flyver grønt,” hedder det i klimaudspillet.

Skovfond og grønne fly
Til gengæld betinger Radikale Venstre, at halvdelen af pengene fra CO2-afgiften skal bruges til en skovfond, hvorigennem det skal gøres muligt at plante cirka 5.000 hektar skov, hvilket ifølge partiets beregninger kan optage 0,75 millioner tons CO2 over de kommende 20 år.

Den anden halvdel af afgiftsprovenuet skal investeres i udvikling af grønne fly. Her er det hensigten, at staten – i samarbejde med luftfartsindustrien – skal udvælge og prioritere initiativer, der fremmer øget bæredygtighed. Modellen er inspireret af Fly Green-fonden fra Sverige, hvor luftfartsindustrien, forskere og politikere i fællesskab øremærker penge til projekter, der kan sikre en øget bæredygtighed.

Radikale Venstre peger blandt andet på forskning og udvikling i grønne fly samt tilskud til produktion af grønne brændstoffer som projekter, der ville kunne opnå tilskud.

“Allerede i dag er der muligheder for at flyve grønt. Og udviklingen går i den rigtige retning. Men markedet rykker hurtigere, når der stilles krav. Med denne model sætter vi turbo på udviklingen,” skriver Radikale Venstre.

Nordisk eller nordeuropæisk løsning
Radikale Venstre, der i dag har otte mandater i Folketinget, har et mål om, at alle indenrigsfly i Danmark i 2035 skal flyve bæredygtigt. Herudover skal alle fly, der letter fra danske lufthavne i 2025 iblande mindst fem procent bæredygtige brændstoffer.

Endelig lægger det radikale klimaudspil op til, at der afsøges, hvorvidt det vil være muligt at aftale en fælles CO2-betaling med de andre nordiske og nordeuropæiske lande, idet det vil gøre administrationen lettere for flyselskaberne, når der er en fælles ordning i samtlige lande.

I den forbindelse noterer Radikale Venstre sig, at nabolande som Sverige, Norge, Tyskland og England alle i dag har en eller anden form for afgift på flyvninger.

“Derfor forventer vi heller ikke, at denne afgift vil betyde en flugt fra danske lufthavne,” konkluderer partiet.

 

Relaterede artikler:

Enhedslistens flyafgift umulig at implementere

Enhedslistens flyskat vil koste Danmark dyrt

Danmark afviser hollandsk forslag om EU-flyskat

SF-formand: Vi kommer til at flyve mindre i fremtiden

SF: Flyskat skal finansiere billigere tog og færger