Ryanair: Vi snyder ikke med vægten

Den europæiske lufttrafikkontrol Eurocontrol har underkendt Ryanairs vægtangivelser på selskabets mere end 300 fly. ‘Vi snyder ikke med vægten, som SAS har påstået’, siger koncernchef Michael O´Leary fra Ryanair.

Det irske lavprisflyselskab Ryanair kan risikere at få en ekstra regning på flere hundrede millioner kroner, hvis den europæiske lufttrafikkontrol Eurocontrol får ret i påstanden om, at det irske lavprisflyselskab har vægtangivet selskabets mere end 300 Boeing 737-800 fly for lavt.

Eurocontrol er blandt blevet gjort opmærksom på dette forhold via SAS, deri begyndelsen af november måned rettede en henvendelse til luftfartsmyndighederne i de tre skandinaviske lande med anmodning om, at sagen skulle tages op med Eurocontrol.

På baggrund af en samlet henvendelse fra de skandinaviske myndigheder forsøgte Eurocontrol forgæves i løbet af december måned at komme i dialog med Ryanair omkring forholdene. Ryanair har angivet startvægten af selskabets fly til at være 66.990 kilo, mens Eurocontrol mener at vægten skal være 74.990 kilo. Vægtangivelsen har betydning for de overflyvningsafgifter, der betales til de europæiske lande.

65,1 mio. kroner til Naviair
Når dansk luftrum overflyves skal der per 1. januar 2013 betales en afgift på 73,56 euro for en fløjet distance på 100 kilometer med 50.000 kilo startvægt. Samlet blivet det til et større beløb årligt, idet Ryanair gennemflyver dansk luftrum i et stort omfang, når selskabets fly skal fra Europa op til Skandinavien eller fra Storbritannien til Østeruopa.

Årligt betaler Ryanair således 65,1 mio. kroner i overflyvningsafgifter til den danske flyvelederkontrol Naviair, hvilket gør det irske lavprisflyselskab til den næststørste kunde i dansk luftrum efter SAS. De såkaldte en-route afgifter fra Ryanair svarer til omkring 60.000 årlige operationer i dansk luftrum.

Overflyvningsafgifterne opkræves af Eurocontrols såkaldte Central Route Charges Office (CRCO), der sidenhen sørger for, at pengene havner på kontoen hos de nationale flyveledertjenester. Systemet er baseret på en selvangivelse, hvor flyselskaberne selv skal indrapportere vægtdeklarationerne.

Selvangivet 8,000 kilo for lidt
Hele sagen omkring Ryanair udspringer af, at det irske lavprisflyselskab opererer med såkaldte fleksible vægtdeklarationer, således at der findes tre forskellige angivelser af MTOW (maksimal startvægt). Her har Ryanair selvangivet den laveste startvægt på 66.990 kilo, mens Eurocontrol mener, at den maksimale startvægt på 74.990 kilo altid skal være gældende i henhold til artikel 6 i den aftale, der ligger til grund for opkrævning af afgifter.

“Hos Eurocontrol har vi i et stort omfang baseret vægtdeklarationerne på oplysninger fra flyselskaberne. Men for nylig blev vi opmærksom på, at der var nogle forhold omkring Ryanairs indberetninger, der skulle undersøges nærmere. Vi har forgæves forsøgt at få en dialog med Ryanair, ligesom vi har haft en generel evaluering af indberetningssystemet,“ forklarer Adriaan Heerbaart, direktør for Eurocontrol CRCO til CHECK-IN.dk.

Han oplyser endvidere, at Ryanair før jul udeblev fra et aftalt telefonmøde omkring spørgsmålet, hvorfor ledelsen i Ryanair har fået oplyst, at Eurocontrol CRCO den 1. januar opdaterer databaserne, således at alle Ryanairs fly skal angives med en vægt på 74.990 kilo.

Det kan betyde en merudgift på flere hundrede millioner kroner årligt for det irske lavprisflyselskab. Herudover udestår risikoen for, at de nationale flyveledertjenester, hvis Eurocontrol får ret i påstandene, muligvis kan efterdebitere op til fem års difference i betalingen for overflyvninger.

Uenig med Eurocontrol
Vægtdeklarationen har stor betydning for, hvordan overflyvningsafgiften beregnes. I nedenstående eksempel er der taget udgangspunkt i en flyvning fra Billund til London-Stansted baseret på de to forskellige vægtangivelser:

Eksempel 1:
Billund til London Stansted. MTOW 66,99 ton. Distance 244 km. i dansk luftrum.
Vægtfaktor 1,16 (66.990 kg)
Afstandsfaktor 2,44
Enhedspris 73,56 €
En-route afgift til Naviair = 1,16 x 2,44 x 73,56 = 208,20 € / DKK 1.553

Eksempel 2:
Billund til London Stansted. MTOW 74,99 ton. Distance 244 km.
Vægtfaktor 1,22 (74.990 kg)
Afstandsfaktor 2,44
Enhedspris 73,56€
En-route afgift til Naviair = 1,22 x 2,44 x 73,56 = 218,97 € / DKK 1.633

I dette tilfælde skal Ryanair ifølge Eurocontrols vægtangivelse betale 80 kroner mere i overflyvningsafgift til danske Naviairfor en flyvning mellem Billund og London Stansted. Hertil kommer en tilsvarende højere betaling til den britiske flyvelederkontrol. Baseret på mere end 60.000 årlige operationer i dansk luftrum kan der være tale om et millionbeløb, som Ryanair ikke har betalt til den danske flyveledertjeneste. Kilder i branchen skønner, at forskellen i vægtangivelsen for samtlige Ryanairs operationer i Europa kan udgøre op imod 400 mio. kroner årligt.

Hos Ryanair er man ikke overraskende uenig i Eurocontrols beslutning om at opgradere vægtangivelsen for Ryanairs fly.

“Eurocontrol har ingen bemyndigelse til at gøre dette. Vi snyder ikke med vægtangivelserne sådan som SAS blandt andet har påstået. Vi angiver vægten på vore fly i henhold til Boeings flex-rate system samt de irske luftfartsmyndigheders krav,“ siger Ryanairs koncernchef Michael O´Leary til CHECK-IN.dk.

Men Eurocontrols fremfærd har tilsyneladende fremtvunget en dialog med det irske lavprisflyselskab. Hvor Ryanair udeblev fra et aftalt telefonmøde før jul, vil selskabet nu aktivt deltage i arbejdet i en nedsat komité hos Eurocontrol, der skal vurdere flex-rate systemet. Ifølge Ryanair-bossen vil det første møde blive afholdt i løbet af januar måned.