SAS: Det er sikkert at flyve til og fra CPH

SAS er ikke bekymret ved at flyve til og fra Københavns Lufthavn, der har et relativt stort antal bird-strikes på grund af lufthavnens placering.

Trafikstyrelsens netop offentliggjorte rapport for 2012 viser 141 “bird-strikes“ i Københavns Lufthavn som følge af lufthavnens beliggenhed tæt ved vådområder og på de store trækfugles ruter.

Et tal der svarer til 5,8 kollisioner per 10.000 operationer og som i øjeblikket bevæger sig den rigtige vej, omend tallet er højt sammenlignet med mange andre internationale lufthavne.

Fraværet af en fugleradar i lufthavnen har ofte mødt kritik fra flere sider, ligesom der er stigende bekymring over, at antallet af store fugle vokser. Således også hos Dansk Pilotforening, der i oktober måned sidste år i en kommentar til Naturstyrelsens forslag til ændring af bekendtgørelse om fredning af vandarealerne omkring Saltholm, gav udtryk for deres bekymring.

“Vi finder det bekymrende, at standen af gæs er vokset fra 0 til 50.000 på 20 år og frygter, at en udvidelse af fredningsområderne vil betyde flere store fugle/gæs, hvilket kan anses som en risiko for flyvesikkerheden,“ skrev Dansk Pilotforenings formand, Lars Bjørking, til Natustryrelsen.

Ingen frygt hos SAS
Hos SAS, der er det største flyselskab i Københavns Lufthavn med over 40 procent af operationerne, er man ikke bange for, at flyvesikkerheden ikke er tilstrækkelig.

“Det er sikkert at flyve til og fra Københavns Lufthavn, ellers ville SAS som luftfartsselskab ikke gøre det. Jeg kan ikke tale på den enkelte pilots vegne, og hvis en pilot er af en anden holdning, så tager vi det internt i SAS,“ siger pressechef Trine Kromann-Mikkelsen fra SAS i Danmark.

Pressechefen mener, at der er ligeså mange fuglekollisioner i lufthavnene i Stockholm og Oslo som i København.

“Københavns Lufthavn skal som Nordeuropa største lufthavn have en ‘best-in-class’ kontrol, hvad vi også synes, at de har. Vi mener, at de gennemfører de nødvendige præventive tiltag med den teknologi, der er tilgængelig i dag. Vi er optaget af at nå en nul-kolllisions statistik, hvis det er muligt, når vi tager hensyn til miljøet og hvor lufthavnen er placeret,“ siger Trine Kromann-Mikkelsen.

Uvildig undersøgelse
Dansk Pilotforening har flere gange opfordret til, at man lader udenlandske eksperter, der ikke har politiske interesser i hverken fugle eller lufthavnen, om at evaluere, hvorvidt Danmark lever op til sine internationale forpligtelser.

Men opfordringen fra Dansk Pilotforenings formand Lars Bjørking vinder ikke umiddelbart lydhørhed hos SAS.

“Uvildige undersøgelser er ikke noget, som vi har på agendaen overfor Københavns Lufthavn,“ siger pressechefen hos SAS i Danmark.

Men det er tilsyneladende endeligt kommet på agendaen i Københavns Lufthavn, der har bestilt et uvildigt konsulentfirma til opgaven.

“Vi har faktisk entréret med en udenlandsk virksomhed som i løbet af næste år kommer og foretager en ekstern vurdering af vores fuglekontrol. Det bliver virksomhedens opgave at vurdere vores strategi på området og komme med eventuelle forslag til forbedringer eller bekræfte, at det vi gør i dag, er tilstrækkeligt,“ siger pressechef Søren Hedegaard Nielsen fra Københavns Lufthavn.