SAS har tabt milliarder på investeringer i andre flyselskaber

SAS har haft elendige resultater af deres investeringer i andre flyselskaber. Aktieposterne i Spanair, Skyways, airBaltic, Estonian Air og bmi har kostet SAS milliarder af kroner. Dermed har SAS-aktionærerne betalt dyrt for fejlinvesteringerne.

Bagklogskab er ikke den sværeste form for viden at tilegne sig. Læner man sig tilbage tilstrækkeligt længe kommer den helt af sig selv.

Men selvom man lettere ser problemerne bagefter, kan SAS ikke komme uden om, atselskabets investeringer i fremmedeflyselskaber har været en mildest talt elendig forretning.

“Jeg tror, der er værdi i luften“ hedder et kampagneslogan for SAS i denne tid, men skiftende ledelser må erkende, at SAS har tabt milliarder på en række fejlslagne investeringer i andre luftfartsselskaber.

Det var strategien Core SAS der betød et fokus på kerneforretningen med forretningsrejsende, og i den forbindelse betød, at SAS skulle frasælge flere aktieposter i andre selskaber.

Dyre lærepenge i Spanair

Den manglende evne til at træffe de rigtige eller de heldige investeringsbeslutninger blev senest udstillet i forbindelse med konkursen hos Spanair.

Da Spanair i sidste uge kastede håndklædet i ringen, afskrev SAS yderligere 1,7 milliarder svenske kroner på sine tilgodehavender i det spanske luftfartsselskab.

Spanair blev oprindeligt etableret i 1986 som et joint venture mellem SAS og Viajes Marsans. I januar 2009 solgte SAS 80,1 % af aktierne i Spanair til en række catalanske investorer i et konsortium for blot en enkelt euro.

Inklusive tabet ved dette frasalg medførte Spanair et tab på 4,9 milliarder kroner for SAS i 2008 i direkte omkostninger og afskrivninger.

Med de nye afskrivninger på godt 1,4 milliarder kroner ved konkursen har SAS tabt mindst 6,3 milliarder kroner på sit spanske eventyr.

Tabte millioner på Skyways

I september 2010 solgte SAS sin ejerandel på 19,9 procent i Skyways Holding AB. Køberen var Largus Holding, der i forvejen ejede de øvrige aktier i selskabet.

Prisen for oprydningen var et regnskabsmæssigt tab på 40 millioner svenske kroner for SAS.

“Transaktionen er ét af flere frasalg, som bliver udført på linje med Core SAS-strategien, der inkluderer fokus på erhvervsrejsende og at simplificere virksomhedsstrukturen,“ forklarede SAS dengang.

Det svenske Skyways, der nu indgår ikabalen omkring Cimber Sterling,indgik i 1998 en samarbejdsaftale med SAS, der samtidig købte 25 % af aktierne i selskabet.

I efteråret 2010 trådte SAS helt ud af Skyways AB med et milliontab til følge.

Fra hovedaktionær til mindretalsaktionær

Ændret strategi var også årsagen til, at SAS fik reduceret sin aktiepost i Estonian Air.

I 2003 købte SAS en aktiepost på 49 % i Estonian Air. Sælgeren var Maersk Air og SAS betalte dengang 146 millioner kroner.

Isommeren 2010 fik SAS dog recuceret sin ejerandel til 10 % da SAS af strategiske årsager ikke ville deltage i en kapitaludvidelse i det estiske flyselskab.

SAS ønskede oprindeligt et tættere samarbejde med Estonian Air for at kunne styrke den højtprofilerede Baltikum-strategi, hvor det skandinaviske hjemmarked skulle udvides til Finland, Baltikum samt dele af Polen og Tyskland.

Men i forbindelse med lanceringen af Core SAS blev det besluttet, at afvikle investeringerne i en række datterselskaber og associerede selskaber, der ikke bidrog til at opfylde selskabets fremtidige strategi – herunder også Estonian Air.

HVilken pris man eventuelt kan få for sin ejerandel på 10 % er uvist, men aktiepostens værdi er begrænset – og under alle omstændigheder under de 146 millionerkroner som SAS oprindeligt betalte for en væsentlig større aktiepost.

Milliardtab for bmi

En anden af de helt store udskrvcninger var investeringen i British Midland (bmi). Her solgteSAS i oktober 2009 sin ejerandel på 20 % til Lufthansa for omkring 420 millioner svenske kroner.

SAS anslog selv, at ejerskabet af bmi fra 2000-2007 kostede et tab på 2,5 milliarder svenske kroner da man måtte dække store underskud. Samtidig faldt den forventede salgspris og blev langt mindre end ventet.

Et af de få salg, som SAS tilsyneladende ikke tabte direkte penge på, var da man i januar 2009 gennemførte salget af sin andel på 47,2 % iairBaltic som. SAS havde selv været med til atetablere det lettiske flyselskab i 1995 og ejede det i fællesskab med den lettiske stat. Salget af aktieposten i 2009 indbragteSAS 147 millioner kroner.

Men det hører til den berømte undtagelse, og faktum er, at SAS ikke lykkedes med sine investeringer i andre luftfartsselskaber. Alene på bmi og Spanair nærmer tabene sig 9 milliarder kroner.

De store tab har været medvirkende til at SAS i flere omgange har hentet frisk kapital hos sine egne aktionærer med den norske, danske og svenske stat i spidsen.

Årsregnskabet for 2011 ventes offentliggjort den 8. februar 2012, og med konkursen i Spanair må investorerne ruste sig til endnu et regnskab med et milliardunderskud fra SAS.