SAS skal betale erstatning for for industrispionage

Den norske Højesteret har nu afgjort, at SAS skal betale Norweigan en erstatning på 175 mio. norske kroner for udøvelse af grov industrispionage mod det norske selskab tilbage i perioden fra 2002 til 2004.

Så faldt endelig den afgørelse, som Norwegian har ventet på et stykke tid. Denbøde Borgarting-lagmannsrett i begyndelsen af marts måned idømte SAS for industrispionage, har af SAS været anket til Norges højeste retsmyndighed.

Men den norskeHøjesteret afviste appelsagen fra SAS.

Dermed skal SAS betale Norwegian 175 mio. norske kroner inklusive sagsomkostningeri erstatning for en sag, der har fyldt i begge selskaber i en række år.

“Det er rart, at vi endelig kan sætte punktum for denne sag efter at Norwegian har fået medhold hos tre forskellige retsinstanser. Dette er er bevis på, at retssystemet fungerer og at uetisk adfærd i sidste ende vil blive straffet med økonomiske konsekvenser, “udtaler Norwegians topchef Bjørn Kjos i en kommentar til afgørelsen i Højesteret.

Selve beløbet på 175 mio. norske kroner er fremkommet ved et grundbeløb på 160.000.000 for selve erstatningen. Hertil kommer 6.839.700 i omkostninger fra byretten og 7.851.472 fra landsretten. I tillæg hertil kommer rente samt de seneste sagsomkostninger på 637.600 i forbindelse med Højesterets behandling af sagen.

Norwegian hævder, at selskabet i en meget sårbar opstartsfase blev udsat for grov og kynisk industrispionage fra SAS. Norwegian tabte flere hundrede millioner kroner som følge af , at SAS på ulovlig vis tilegnede sig intern og sensitiv viden om Norwegian gennem bookingsystemet Amadeus.

SAS skriver i en ganske kort kommentarer, at anken til den norske Højesteret ikke blev imødekommet. Herefter vil sagens udfald udløse en negativ post i SAS-regnskabet for 3. kvartal 2010 svarende til ca. 200 mio. svenske kroner.

Læs mere:

SAS skal betale kæmpe erstatning til Norwegian