Specialist i opkøb og fusioner på vej til Cimber Sterling

Ledelsen i Cimber Sterling foreslår valg af Kåre Stolt som nyt bestyrelsesmedlem, og det er en særdeles interessant kapacitet. Den 47-årige advokat har nemlig mange års erfaring fra luftfartsbranchen og speciale inden for opkøb og fusioner.

Når Cimber Sterling Group A/S afholder ekstraordinær generalforsamling på Scandic Hotel i Sønderborg onsdagden 8. juni 2011 har de fremmødte aktionærer flere forslag at tage stilling til.

Det primære er godkendelsen af den livgivende likviditetsaftale medGEM Global Yield Fund. Her skal aktionærerne formelt godkende aftalen, der sikrer Cimber Sterling op mod 300 millioner kroner i likviditet mod til gengæld at udstede nye aktiertil den amerikanske kapitalfond.

Et andet punkt på dagsordenen er bestyrelsens sammensætning, hvor selskabet foreslår nyvalg af Kåre Stolt, der er advokat & Senior Partner i Accura Advokatpartnerselskab.

Og netop det forslag eryderst interessant for et luftfartsselskab, derhar brug for større volumen ogmåske er på vej til at indgå i en skandinavisk konsolidering.

Kåre Stolt er nemlig partner iAccuras afdeling for M&A, der er en forkortelse af Mergers & Acquisitions, altså fusioner og opkøb.

I indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling fremhæver ledelsen i Cimber Sterling da også netop den 47-årige Kåre Stolts“særlige kompetencer indenfor M&A, børsforhold og selskabsret.“

Kåre Stolt rådgiver “danske og internationale kunder om virksomhedsoverdragelser, herunder juridisk due diligence, struktureringsovervejelser, finansiering og udarbejdelse af transaktionsdokumenter, ogdeltager i forhandlinger i forbindelse med virksomhedsoverdragelser.“

Det kommende bestyrelsesmedlem for Cimber Sterling har allerede rådgivet en række kunder i forbindelse med “management buy-outs, private equity-fonde samt industri- og handelsvirksomheder“ og har ifølge sit CV deltaget i “en række højt profilerede virksomhedsoverdragelser på det danske marked og stået i spidsen for det juridiske team, der har repræsenteret køber, sælger eller budgiver i en given transaktion.“

Unægtelig en række helt oplagte kompetencer og en betydeligt styrkelse af Cimber Sterlings bestyrelse, hvis vejen frem for det hårdt prøvede selskab bliver opkøb eller fusioner med andre spillere i branchen.

Og Kåre Stolt har desuden en betydelig erfaring indenfor netop luftfartsbranchen, hvor han i sin næsten 25 år lange karriere har været advokat for både SAS, Maersk Air, Sterling og en lang række udenlandske luftfartsselskaber.

Erfaringerne i branchen kommer også fra Danmarks største helikopterselskab, DanCopter, som Kåre Stolt var med til at etablere og indtil for et par år siden sad i bestyrelsen for.

Udover en bred erfaring fra advokatbranchen har Kåre Stolt været administrerende direktør for NKT Elektronik,partner i PricewaterhouseCoopers og er i dagbestyrelsesformand hos blandt andet Accura Advokatpartnerselskab, Tera Holding A/S, Scanbur A/S ogBates/Y&R A/S.

Det er således en erfaren bestyrelsesmand med betydelig brancheerfaring inden for luftfartsindustrien og speciale i opkøb og fusioner, som kan blive valgt ind i bestyrelsen for Cimber Sterling den 8. juni.