Carlson Wagonlit Travel i Danmark holder til i en kontorbygning på Ørestad Boulevard.

Stort underskud i Carlson Wagonlit Travel

Carlson Wagonlit Travel, der er Danmarks største ehvervsrejsebureau, landede i 2015 et underskud på over otte mio. kroner, hvilket var det svageste resultat i årevis.

Markedet for erhvervsrejser er under pres. Det store erhvervsrejsebureauer rådgiver kunderne og stiller systemer til rådighed for online-bestilling. Men netop selvbooking af forretningsrejser presser erhvervsrejsebureauerne og således også Carlson Wagonlit Travel (CWT), der er Danmarks største erhvervsrejsebureau.

CWT har netop præsenteret årsrapporten for 2015, og det er ikke hyggelig læsning. Omsætningen faldt med næsten 200 mio. kroner fra 1.552 til 1.369 mio. kroner, hvilket svarer til et fald på 12,4 procent. Det er i høj grad tabet af Novo Nordisk som kunde, der har slået igennem på toplinjen, selvom CWT også har haft en tilgang af nye kunder sidste år.

Årsresultatet viser et minus på 8,1 mio. kroner mod et overskud året før på 661.000 kroner. Et resultat, der i årsrapporten betegnes som utilfredsstillende og som er det svageste i mange år. Dermed er administrerende direktør Torben Rodenberg kommer skidt fra start, idet han overtog direktørstolen efter Sophie Hulgard den 1. april sidste år.

“Det er aldrig tilfredsstillende at tabe penge, men vi har i 2015 gennemført en del omstruktureringer i Norden, og det har kostet mange penge. Vi igangsatte blandt andet i 2015 et projekt med outsourcing af vores finansadministration til et andet lande. Her er der store engangsomkostinger, mens besparelserne først slår igennem i de kommende år,” siger Torben Rodenberg til CHECK-IN.dk.

Kan ikke nå at tilpasse omkostninger
Omkring selve driften er den store udfordring løbende at tilpasse omkostningerne til det forhold, at online-andelen stiger dramatisk. Dermed kommer der færre indtægter fra salgshonorarer, mens personalebehovet mindskes. Det kræver en del at balancere den udvikling.

“Vores fee-struktur er under pres. Vi kan simpelthen ikke nå at tilpasse omkostningerne til nedgangen i indtægterne. Vores online-andel er steget voldsomt, og den er idag på omkring 50 procent af samtlige transaktioner,” forklarer Torben Rodenberg.

Selvom CWT har et selvstændigt selskab i Danmark med egen lokal ledelse, tænker man i stigende grad mere nordisk. Man fastholder dog selvstændig ledelse i de respektive markeder, men spreder de øvrige ledelsesfunktioner ud på de nordiske markeder.

Da CWT i 2015 mistede storkunden Novo Nordisk var det et hårdt slag på kundesiden. Men der er allerede lys forude. For nylig sikrede CWT sig 20 procent af rejseaktiviteterne for A.P. Møller-Mærsk, og dette nye samarbejde skal implementeres i løbet af efteråret. Det er dog ikke nok til at sikre et positivt resultat i 2016.

“De igangværende omstruktureringer kommer til at tage nogle år, så der er ikke forventninger om overskud i 2016,” siger CWT-direktøren.

 

Relaterede artikler:

A.P. Møller-Mærsk vælger Carlson Wagonlit

Ny direktør i CWT Danmark

CWT skal have ny direktør i Danmark

Fra minus til plus i erhvervsrejsebureau

CWT leverer beskedent resultat efter omsætningsrekord