Fra minus til plus i erhvervsrejsebureau

Carlson Wagonlit Travel vendte et underskud til et overskud i 2014. Driftsresultat blev et plus på 2,7 mio. kroner mod et underskud året før på 145.000 kroner.

Torben Rodenberg, der tiltrådte som administrerende direktør i Carlson Wagonlit Travel (CWT) i Danmark den 1. marts, er kommet godt fra start.

På selskabets generalforsamling den 13. maj kunne han præsentere et overskud for 2014, som forgængeren Sophie Hulgard naturligvis også har sin store andel i.

Carlson Wagonlit Travel, der er Danmarks største erhvervsrejsebureau, oplyser ikke omsætning i årsrapporten, men bruttofortjenesten er gået fra 73,5 mio. til 75,7 mio. kroner. En fremgang i bruttofortjenesten på 2,2 mio. sammen med en besparelse på personaleomkostningerne på 0,5 mio. kroner, givet tilsammen et driftsresultat på 2,7 mio. kroner mod et driftsunderskud å 145.000 kroner året før.

Dermed har den øgede produktivitet givet bonus, selvom bundlinjen ender på 661.000 kroner efter finansielle poster. Året før var der røde tal på bundlinjen med et minus på 5,8 mio. kroner.

At det er små marginer, der gør forskellen, vidner tallene også om. CWT Danmark beskæftigede ved udgangen af 2014 i alt 156 medarbejdere, hvilket var en mindre end året før. En medarbejder mindre er rundt regnet med til at sikre 0,5 mio. kroner i regnskabet, hvilket stort set svar til selskabets bundlinje.

I de seneste fem regnskabsår har CWT Danmark samlet haft et nettounderskud på 836.000.

Konsolidering i 2015 efter storkundetab
Trods en beskeden fortjenestmargin anser ledelsen årets resultat for tilfredsstillende, hvilket ikke var tilfældet i 2013.

Nøgleordet for et erhvervsrejsebureau er produktivitetsforbedringer for at kunne opnå en højere indtjening. Et område, som CWT Danmark også har fokus på.

“Selskabet forventer en stabil udvikling i omsætningen på vores kunder samt en øget produktivitet via automatisering af processer, som vil sikre en stabil indtjening,“ hedder det i årsrapporten.

Det bekræftes da også af CWT Danmarks administrerende direktør Torben Rodenberg, der ikke mener, at det er en guldrandet forretning at drive erhvervsrejsebureau.

“Vi er i et marked, hvor vi konstant må tilpasse os, fordi det ændrer sig hele tiden. Vi er nødt til konstant at fokusere på vores omkostninger samt vores produktivitet, hvor vi trods alt har gjort store fremskridt,“ siger Torben Rodenberg til CHECK-IN.dk.

CWT Danmark forventer et resultat i 2015 på niveau med sidste år, selvom konsolidering er nøgleordet, efter at man ved årsskiftet mistede storkunden Novo Nordisk til Travellink Erhvervsrejser.

“Vi har en stabil kundetilgang og holder samtidig øje med omkostningerne. Man vil nok se vores omsætning dale en smule i 2015 som følge af konsolideringen, men derefter er vi klar til at give den fuld skrue i 2016,“ fastslår den nye CWT-direktør i Danmark.