Trecifret millionbeløb på spil i motorstrid

Boet efter Cimber Sterling kæmper med en række panthavere om ejerskabet til 16 flymotorer, som tilsammen har en værdi på mellem 100 og 250 mio. kroner. En afgørelse risikerer først at falde om mere end et år. Imens falder motorerne i værdi.

Siden Cimber Sterling gik konkurs den 3. maj har 16 flymotorer fra konkursboet været midtpunkt i en strid, der kan risikere at trække ud i årevis. I sidste uge afgjorde Vestre Landsret nemlig, at motorstriden ikke kan løses i Fogedretten, men at sagerne skal afgøres ved en almindelig civil retssag. Det kan tage et år eller mere. I mellemtiden falder motorerne i værdi. De anslås tilsammen at have en værdi på mellem 100 og 250 mio. kroner.

For at holde selskabet flyvende i de sidste måneder inden konkursen, byttede selskabets mekanikere i stor stil rundt på motorerne mellem flyene. Det betød, at da selskabet gik konkurs, sad motorer fra ét fly i mange tilfælde på et helt andet fly. Og da syv kreditorer havde pant i i alt 16 motorer, opstod der uenighed mellem kreditorerne og konkursboets kuratorer om ejerskabet til motorerne. For kuratorerne mente, at en motor var blevet ”grebet” af et fly, hvis den havde været monteret på flyet i en periode.

Når et selskab går konkurs indsættes en kurator, som har til opgave at realisere så mange værdier i konkursboet som muligt og bruge pengene til at betale de kreditorer, som havde penge til gode i det konkursramte selskab. Derfor er kuratorerne for boet efter Cimber Sterling også ret interesseret i at de får tilkendt ejerskabet til de 16 flymotorer, som vurderes til sammen at have en værdi på mellem 100 og 250 mio. kroner.

Men omvendt er kreditorerne også interesseret i at få de motorer tilbage, som de har pant i. Derfor anlagde flere af dem fogedretssager for at få udleveret de motorer, som de retligt mener, er deres. I en fogedret kan man kræve noget udleveret eller en forpligtelse opfyldt.

En anden udvej
I sidste uge slog Vestre Landsret imidlertid fast, at sagerne ikke kan behandles som fogedretssager. Det er de for komplicerede til. Derfor er det nu op til panthaverne at afgøre, om de vil gå til de almindelige civile domstole for at få sagerne prøvet en for en, motor for motor. Men det kan risikere at tage et år eller mere inden der falder en afgørelse.

Derfor skal parterne nu mødes uden for retssalene for at diskutere om der er en anden udvej.

”Vi skal nu have en diskussion med boet om hvordan vi håndterer det. For det er aldrig sjovt at have et aktiv liggende på hylden. Vi skal tænke os godt om, for motorerne bliver ikke mere værd som tiden går,” påpeger direktør Kim Graven-Nielsen fra Billund-firmaet Nordic Aviation Capital, som har pant i tre motorer.

”Vi vil lægge op til, at man sammen tager stilling til, om hvorvidt det er i alles interesse med en ny langvarig retssag. Eller om der findes andre muligheder,” siger Kim Graven-Nielsen.

Hos kuratorerne for konkursboet ser man frem til at modparten beslutter hvad der nu skal ske.

”Serveretten ligger hos motorudlejerne,” siger advokat Henrik Sjørslev fra Advokatfirmaet Lett.