Uro om bookinggebyrer

SAS holder fast i salgstillægget på 30 kroner per billet, når der reserveres på selskabets hjemmeside. Selskabet begrunder gebyret med en Højesteretsdom fra 2004, som partneren Lufthansa dog for nylig har valgt at se bort fra.

Frem tilden 1. januar 2003 blev de danske billetudstedende rejsebureauer aflønnet af luftfartsselskaberne gennem engrundprovision påniprocentaf salgprisen på internationale billetter samt først otte og sidenhen fem procent på indenrigsbilletter.

Men fra denne dato valgte SAS at fjerne provisionen til rejsebureauerne mod at reducere billetpriserne med fire til syv procent. Det lykkedes rejsebureauerne i forhandlingerne med SAS og andre luftfartsselskaber at sikre, at luftfartsselskabet opkrævede et salgstillæg ved salg af billetter igennem egne kanaler, således at der ikke ville ske en skævvridning af salget i forbindelse med afskaffelse af provisionen.

Rejsebureauerne mente, at det ville være konkurrenceforvridende, at luftfartsselskaberne kunne sælge billetter gennem egne kanaler uden gebyrer og honorarer, hvorimod rejsebureauerne var blevet tvunget til at opkræve betaling for deres ydelser gennem et tillæg oveni billetprisen.

Gebyr følger Højesteretsdom
Hos SAS startede salgstillægget oprindeligt på25 kroner for indenrigsbilletter og 100 kroner for interntionationale billetter ved bestilling gennem via selskabets hjemmeside.Tillægget blev den 1. juli 2004 forhøjet til henholdsvis 75 kroner og 125 kroner, men er sidenhen løbende blevet reduceret til det øjeblikkelige niveau på 30 kroner.

SAS har hidtil haft følgende begrundelse for gebyret på selskabets hjemmeside:

“Når du køber din billet, vil du se, at der altid optræder et “salgstillæg“ som en del af den samlede pris. Det kan forekomme underligt, når vi bryster os af ikke at påføre vore kunder unødvendige gebyrer. Vi ville da også helst være gebyret foruden, men skal faktisk tage et salgstillæg for at konkurrere på lige fod med de rejsebureauer, der også sælger vores billetter, og som lever af disse salgstillæg. Dette blev fastslået i en Højesteretsdom den 3. september 2004.“

Højesteret frifandt SAS for den af Danmarks Rejsebureau Forening nedlagte påstand om, at SAS havde brudt stykke 9 i IATA resolution 824 Passenger Agency Sales Agreement. Der blev fastslået, at rejsebureauerne ikke havde krav på et mindste vederlag og at flyselskabernes gebyrved salg til egne kunder skulle afspejle den ydede service.

Ingen salgstillæg hos Lufthansa
Lufthansa-Gruppen i Danmark, hvilket vil sige Lufthansa, Austrian og Swissfjernede den 2. april i år dethidtidige salgstillæg på 10 kroner per billet. Da Lufthansa samtidig er i billetsamarbejde med SAS, er det bemærkelsesværdigt, at de to selskaber ikke har ensartede gebyrer på det danske marked. Bestiller man således en billet fra København til Frankfurt med SAS som operatør, vil man på SAS-hjemmesiden skulle betale et salgstillæg på 30 kroner, mens man kan slippe uden betaling ved at bestille præcis samme flyvning med SASpå Lufthansas hjemmeside.

Når op imod 40 procent af bestilte flybilletter hos SAS i Danmarkforegår via selskabets hjemmeside, kan gebyrindtægten være betydelig. Men SAS har ingen planer om at afskaffe tillægget.

“Vi forholder os til dommen fra 2004 og kravet om salgstillæg,og det vil vi gerne forklare kunderne, hvis de undrer sig over vores salgstillæg,“ siger pressechef Trine Kromann-Mikkelsen fra SAS. Samtidig præciserer hun, at SAS ikke har nogen holdning til, hvad Lufthansa gør på det danske marked.

Hos Lufthansa-Gruppen siger Morten Balk, der er Country Manager i Danmark om forskellen i salgstilæg mellem SAS og Lufthansa: ”Vi er separate selskaber med forskellige prisstrukturer.“ Han har ingen kommentarer til, hvorfor Lufthansa-Gruppen ikke i modsætning til SAS stadig henholder sig til Højesteretsafgørelsen fra 2004. “At vi ikke opkræver salgstillæg er en beslutning fra vort hovedkontor gældende for en lang række europæiske markeder.“

Ønsker at afskaffe bookinggebyr
Hos konkurrenten British Airways er man ogsåinteresseret i at afskaffe gebyret på det danske marked, men henviser til, at Højesteretsdommen forhindrer selskabet deri.

”Jeg synes, at det er underligt, at man skal betale for at booke sin egen billet. Jeg mener, at det burde står frit for selskaberne, om de vil opkræve et gebyr,“ siger Peter Rasmussen,der erkommercielt ansvarlig for British Airways i Nordeuropa.

Han peger på, aten forskel i billetprisen på blot 10 kroner kan have stor betydning for, om man står påøverst eller længere ned af siden hos rejsesøgemaskinerne.

Overtrædelse af ånd i samarbejdet
Det var oprindeligt Danmarks Rejsebureau Forening (DRF), der anlagdesag mod SAS på vegne af rejsebureauet Wasteels Rejser.

“Vi har ikke kendskab til, at Lufthansa-Gruppen skulle have fjernet salgstillægget. I så fald er det en overtrædelse af den ånd, der ligger i aftalen mellem rejsebureauerne og flyselskaberne. Man kan naturligvis diskutere relevansen af en otte år gammel dom, men dommen har relevans så længe, der findes en IATA-aftale, der regulerer forholdene på området,“ siger Lars Thykier, der er administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

Lars Thykier understreger, at det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt salgstillægget er 10 kroner eller 100 kroner. Derimod er det en sag af principiel karakter som DRF ønsker at følge op på for at sikre, at alle flyselskaber følger aftalen.