USA nedgraderer Indien på sikkerhed

Indiske selskaber som Air India og Jet Airways kan ikke åbne nye USA-ruter, efter at Indiens arbejde med luftfartssikkerhed er blevet nedgraderet af de amerikanske myndigheder.

Det kan godt være, at et luftfartsselskab har alle de fornødne tilladelser og har bestået en stribe af myndighedskontroller. Men hvis de myndigheder, som har udstedt tilladelserne og lavet kontrollerne, ikke er gode nok, så kan det alligevel få betydning for luftfartsselskabet.

Og det er netop hvad der er sket i Indien. De amerikanske luftfartsmyndigheder, Federal Aviation Administration (FAA), mener ikke, at deres indiske kolleger gør deres arbejde godt nok. Og derfor har de nedgraderet Indien fra et kategori 1-land til et kategori 2-land i FAA’s ”International Aviation Safety Assessment program”. Indien har været kategori 1-land siden 1997. Det skriver Air Transport World.

Nedgraderingen har den konsekvens, at indiske luftfartsselskaber som Air India og Jet Airways ikke må åbne nye ruter til USA. De må dog godt beflyve deres eksisterende ruter.

Jet Airways har planer om at genåbne sin rute til New York til maj og til vinter harselskabet planer om at åbne en ny rute til Chicago. De planer hænger nui entynd tråd. Desuden har det amerikanske luftfartsselskab United ophævet en codeshare-aftale med Jet Airways som en konsekvens af nedgraderingen.

Mangler love og regler
En kategori 2 rating betyder, at et land mangler enten love eller regler, der er nødvendige for at føre tilsyn med luftfartsselskaber i overensstemmelse med internationale standarder fastsat af FN’s luftfartsorganisation ICAO, eller at landets civile luftfartsmyndigheder ikke lever op til kravene om teknisk ekspertise, uddannet personale med mere.

FAA har tidligere opgraderet Ukraine til kategori 1 og nedgraderet Israel til kategori 2.

De indiske myndigheder har svaret igen ved at påpege, at der i 2009 og 2010skete langt flere flyulykker med kommercielle fly i USA end i Indien. 53 amerikanske ulykker i alt i de to år mod kun to i Indien, påpeger de indiske myndigheder. Ulykkesraten per en million starter var i 2009 1,7 procent for Indien og 2,7 procent for USA. Året efter var resultat 1,6 og 2,8 procent.