Vil investere milliardbeløb i Helsinki Lufthavn

Den statsejede finske lufthavnsoperatør Finavia venter på en tillægsbevilling fra regeringen på 1,5 mia. kroner. Det vil sætte Finavia i stand til at investere 7,5 mia. kroner og sikre Helsinki Lufthavns position i Asien-trafikken.

I Finland er det den statslige lufthavnsoperatør, der står bag driften af 26 lufthavne, heriblandt Helsinki Vantaa Airport, der er Nordens fjerdestørste lufthavn.

Lufthavnen i Helsinki har opnået en stigende betydning i trafikken mellem Nordeuropa og Asien via Finnairs mange Asien-ruter. Den position ønsker man at fastholde og udvikle gennem store investeringer i fremtiden. Derfor han den finske finansminister anmodet regeringen om en tillægsbevilling på 200 mio. euro eller ca. 1,5 mia. kroner til at styrke kapitalstrukturen i Finavia.

Såfremt staten bevilger det ønskede beløb, vil den styrkede kapitalisering gøre Finavia i stand til at optage lån, der skal sikre en samlet investering på op imod 1 mia. euro, eller godt 7,5 mia. danske kroner. Investeringen skal primært rettes mod Helsinki Lufthavn.

“Finavias kapitalisering er meget vigtig for at kunne fastholde konkurrencekraften i Helsinki Lufthavn i sammenligning med andre internationale lufthavne. Men nu bliver vi nødt til at afvente, hvordan det endelige udspil til tillægsbevillingen ser ud, og hvordan det modtages i parlamentet,“ siger Kari Savolainen, der er koncernchef hos Finavia.

Over 20 mio. passagerer
I 2012 rejste 14,9 mio. passagerer gennem lufthavnen i Helsinki, hvilket er noget mindre end Norden største lufthavn i København, hvor 23,3 mio. passerede gennem terminalerne.

Men gennem de senere år har Helsinki Lufthavn indtaget en stadig mere betydningsfuld rolle som transferlufthavn. Derfor er det nødvendigt allerede nu at foretage investeringer, der kan sikre, at lufthavnens faciliteter kan følge med udviklingen. Ifølge Finavia forventer man at runde 20 mio. passagerer i begyndelsen af 2020´erne.

Helsinki Airport har opnået en stærk position i transittrafikken mellem Europa og Asien. Derfor har Finland usædvanligt omfattende flyforbindelser i forhold til befolkningens størrelse, og det gavner beskæftigelsen i det finske erhvervsliv og skaberforudsætninger for driften. Det er vigtigt, at vi sikrer, at denne vigtige konkurrencefordel også bevares i fremtiden. Styrkelsen af ​​Finavias kapitalstruktur vil give gode muligheder fordet. Vi er overbeviste om, at vi via vores løbende driftkan tilbagebetale regeringens investering, hvis og når lufthavnens investeringsprojekter gennemføres grundlag af den faktiskeefterspørgsel i flytrafikken,“ siger Savolainen.

Finavia oplyser, at den samlede investeringsramme på 1 mia. euro forventes at kunne skabe flere end 15.000 årsværk.