Illustration af et af Eve Air Mobilitys eVTOL-fly i Widerøe Zero-bemaling. (Grafik: Widerøe Zero | PR)

Widerøe Zero vil købe op til 50 eVTOL-fly

I fremtiden kan eVTOL-fly betjene de mere tyndtbefolkede egne af Skandinavien. Det er i hvert fald visionen hos Widerøe Zero, der har til hensigt at købe både fly og software af Eve Air Mobility.

Siden slutningen af 2021 har Widerøe Zero haft et samarbejde med Eve Air Mobility, hvor eVTOL-fly har været omdrejningspunktet. Det er en forkortelse for electric Vertical Take-Off and Landing, og kort sagt drejer det sig om en type af elfly, der er i stand til at foretage lodrette starter og landinger.

Nu har partnerne besluttet at udvide samarbejdet ved at underskrive en hensigtserklæring, som går ud på, at Widerøe Zero vil købe op mod 50 eVTOL-fly fra Eve Air Mobility, som er et datterselskab af den brasilianske flyproducent Embraer.

I tillæg til elflyene vil det norske flyselskab som en del af aftalen også få adgang til flere forskellige af de softwareløsninger, som Eve Air Mobility har udviklet med henblik på at understøtte driften af eVTOL-flyene, når de er klar til at komme i luften. Selskabet sigter efter, at flytypen vil være certificeret til passagerflyvninger i 2027.

Samarbejdet fortsætter
Når flyene bliver en del af driften hos Widerøe Zero, betyder det dog ikke, at Eve Air Mobility helt slipper grebet, da virksomheden fortsat vil foretage vedligeholdelse, reparation samt eftersyn af flyene, ligesom man også vil varetage en række andre tekniske opgaver.

Det vil blandt andet dreje sig om at formidle de nødvendige reservedele, hjælpe med at optimere levetiden af flyenes batterier, levere træningsprogrammer til Widerøe Zeros egne ansatte og varetage en support-funktion i en periode i forbindelse med, at flyene sættes i drift.

Derudover skal Eve stå for implementeringen af softwareløsningen Urban ATM, som omfatter en række værktøjer. Den gør det blandt andet muligt at integrere eVTOL-flyene med andre fly eller droner, der benytter det samme luftrum, hvilket skal bidrage til, at sikkerheden omkring flyvningerne bliver højnet, oplyses det.

Til gavn for indbyggere i tyndtbefolkede områder
Flyselskabet forventer, at eVTOL-flyene kan være et effektivt redskab i de mere tyndtbefolkede egne af Skandinavien.

Administrerende direktør Andreas Aks fra Widerøe Zero fortæller, at flytypen eksempelvis vil gøre det muligt at knytte mindre samfund tættere sammen med større byer i og med, at flyene ikke har det samme behov for infrastruktur som andre flytyper.

”Vi glæder os til at have et endnu tættere samarbejde med Eve i de kommende år. Denne type fly vil være et godt alternativ særligt i forhold til at betjene mindre øsamfund, hvor der i dag er begrænsede transportmuligheder.”

Ifølge Andre Stein, der er en af de to administrerende direktører, som sammen står i spidsen for Eve Air Mobility, har elflyene både fordele for indbyggerne og miljøet.

”Denne udbygning af samarbejdet skal ses som et billede på vores ambition om at sikre bæredygtig, sikker og prisbevidst luftfart i regionen. Sammen vil vi gå forrest i den grønne omstilling og etablere et nemmere tilgængeligt transportøkosystem i de skandinaviske samfund.”


Relaterede artikler:

Norwegian Air Ambulance i eVTOL-samarbejde med Airbus

Embraer og Widerøe sammen om skandinaviske el-fly

Widerøe stifter endnu grønnere selskab