Norwegian er et af de flyselskaber, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har politianmeldt. (Foto: Aero Icarus | CC 2.0)

10 flyselskaber politianmeldt

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indgiver politianmeldelse mod 10 flyselskaber, der ikke har gennemført refusion af flybilletter til tiden. SAS og Lufthansa er foreløbigt undtaget.

Det lader til, at flyselskaberne har haft svært ved at efterleve det påbud, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den 13. oktober 2020 udstedte til 12 flyselskaber i forhold til at sikre, at de mange flykunder får tilbagebetalt refusioner for aflyste flyrejser i forbindelse med COVID-19-pandemien.

Styrelsen havde sat en frist til den 10. december for en afrapportering fra samtlige 12 flyselskaber, og denne rapportering har givet anledning til foreløbigt at politianmeldelse 10 ud af 12 flyselskaber for ikke at efterleve påbuddet.

De 10 flyselskaber er Aegean Airlines, Air France, Brussels Airlines, easyJet, KLM, Norwegian, Ryanair, TAP Portugal, Thai Airways og Vueling. Det er nu anklagemyndigheden, der skal tage stilling til, om man skal pålægge de 10 flyselskaber en bøde.

“Med påbuddet blev flyselskaberne også forpligtet til at fremsende en samlet afrapportering til styrelsen senest den 10. december 2020 om overholdelse af påbuddets vilkår. Styrelsen har nu gennemgået afrapporteringerne, og det er styrelsens vurdering, at påbuddet overordnet set har haft en tydelig og positiv effekt på hastigheden af tilbagebetalingen af ubrugte flybilletter. Ingen af flyselskaberne har dog – efter styrelsens vurdering – efterlevet det udstedte påbud fuldt ud,” hedder det i en pressemeddelelse.

I et internt notat fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har der tidligere været drøftet bødestørrelser på op til 15.000 kroner per billet.

Ekstra frist til SAS og Lufthansa
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oplyser, at man har foretaget en konkret vurdering af hvert enkelt flyselskab og samtidig er der lagt vægt på, hvorvidt der er angivet en forklaring på og et forventet tidsestimat for afvikling af eventuelle udeståender.

SAS og Lufthansa er indtil videre gået fri af politianmeldelsen, og her vil styrelsen efter den 10. januar 2021 tage stilling til en politianmeldelse, da begge selskaber er blevet bedt om at indsende yderligere dokumentation til at understøtte de forhold, der fremgår af deres afrapporteringer.

Herudover vurderer styrelsen løbende, om der er behov for en lignende påbudsproces overfor andre selskaber. 

CHECK-IN.DK har forsøgt at få aktindsigt i korrespondancen mellem flyselskaberne og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for så vidt angår afrapporteringen den 10. december. Denne anmodning er blevet afvist med begrundelsen om, at når der er sket en politianmeldelse vil samtlige af sagens dokumenter og oplysninger derfor vil være undtaget retten til aktindsigt.

 

Relaterede artikler:

SAS vil refundere billetter inden syv dage

Transportministeren: Grænser for tålmodighed

Trafikstyrelsen skærper kursen mod 10 flyselskaber