22 mio. kroner til markedsføring af flyruter

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) har sikret et tilskud på 22 mio. kroner til Global Connected, der skal tiltrække flyruter til Danmark. Midlerne er kommet til veje via indtægter fra auktioner over telelicenser.

Lufthavnene i København, Billund, Aalborg og Aarhusfår fra 2013 til 2015 ekstra midler til brug for fastholdelse og tiltrækkelse af nye flyruter. Det er konsekvensen af den såkaldte UMTS-aftale, der blev indgået kort før jul.

Det var partierne i teleforligskredsen, hvilket vil sige regeringen sammen med Venstre og Konservative, der udmøntede den såkaldte UMTS-reserve. UMTS-reserven svarer til de budgetterede indtægter fra auktionerne over 3.-generations mobilnettet.

Fra 2013 til 2015 skulle der fordeles 552 mio. kroner fra de samlede tilbageværende midler, og her gik 22 mio. kroner som tilskud til markedsføringskonsortiet Global Connected, der arbejder for fastholdelse af eksisterende internationale flyruter fra danske lufthavne og tiltrækning af nye, primært interkontinentale, flyruter til Danmark.

Dermed fortsættes den offentlige støtte til Global Connected. I perioden fra 2010 til 2012 blevGlobal Connected ogde tre øvrige regionale tilgængelighedsprojeketer støttetaf Fonden til markedsføring af Danmarkmed op til 18 mio. kroner, fordelt med først 10 mio. kroner og samt et forhåndstilsagn om yderligere 8 mio. kroner.

Fire regioner nyder godt af støtte
Når UMTS-midlerne skal anvendes fra i år vil de blive puljet med de 8 mio. kroner, der blev bevilget fra Fonden til markedsføring af Danmark, således at der samlet vil være 30 mio. kroner til fordeling mellem de fire regionale tilgængelighedsprojekter.

Fordelingsnøglen vil være udenrigstrafiktallenefor 2011 i de respektive fire lufthavne, hvorfor fordelingen forventes at se således ud:

  • Copenhagen Connected 86,6 % – 26 mio. kroner
  • Syddansk Connected 10,7 % – 3,21 mio. kroner
  • Nordjysk Connected 1,5 % – 450.000 kroner
  • Midtjysk Connected 1,2 % – 360.000 kroner

Da de første 10 mio. kroner blev fordelt til destinationsmarkedsføring valgte Copenhagen Connected at benytte dem til nye ruter med Air Canada (Toronto), SAS (Shanghai), Emirates (Dubai) og Gulf Air (Bahrain). Sidenhen har Copenhagen Connected taget forskud på de nye bevillinger ved at indgå markedsføringsaftaler med Blue1 (Finland), Singapore Airlines (Singapore) samt SAS på nye ruter til Tel Aviv og San Francisco.

I det jyske har der været begrænsede midler at gøre med. Syddansk Connected valgte at skyde pengene i en markedsføringskampagne med Ryanair på det italienske marked for at stimulere ruten fra Bergamo til Billund. Herudover blev der anvendt midler til markedsføring af Cimber Sterlings rute fra Billund til Bergen.

I Aarhus Lufthavn blev der gennem Midtjysk Connected ydet støtte til destinationsmarkedsføring i Gdansk i forbindelse med etableringen af Wizz Air´s rute til Aarhus. Den rute lukkede et halvt år senere, men er sidenhen blevet afløst af Eurolot som ny operatør, hvorfor indsatsen ikke var spildt. Derimod har en markedsføringsindsats rettet mod det russiske marked ikke kastet nye ruter af sig.

Nordjysk Conncted er navnet på det fjerde regionale tilgængelighedsprojekt og understøtter ruteudvikling fra Aalborg Lufthavn. Her er der indtil videre gennemført en markedsføringsaktivitet på det britiske marked med henblik på at fastholde og udvikle passagergrundlaget på Norwegians rute fra Aalborg til London-Gatwick.

Ikke garanti for succes
På trods af flyselskabernes gode intentioner, lykkes det ikke altid at skabe succes for nye ruter. Det var tilfældet med Gulf Air´s rute til Bahrain, der må lukke igen efter 19 måneder, ligesomWizz Air-ruten fra Aarhus til Gdansk heller ikke blev en succes. Men der er principielt ingen betingelser knyttet til markedsføringsstøtten til flyselskaberne.

“I forbindelse med arbejdet for at tiltrække nye flyselskaber indgås der en samarbejdsaftale med det pågældende flyselskab, der gensidigt forpligter, at samarbejdet udmønter sig en lønsom rute, der er baseret på efterspørgsel både inbound og outbound,“ fortæller salgs- og marketingdirektør Ole Andersen fra Wonderful Copenhagen, der sekretariatsbetjener Global Connected.

Hos Erhvervs-og Vækstministeriet koordinerer man både midlerne fra Fonden til markedføringen af Danmark såvel som UMTS-midlerne. Her har man fuld tillid til, at markedsføringskronerne bliver anvendt bedst muligt.

“Vi giver støtten indenfor de rammer, der er beskrivet i projekterne. Vi stoler på, at Wonderful Copenhagen og deres samarbejdspartnere gør et godt stykke arbejde,“ siger fuldmægtig Martin S. Jakobsen fra Erhvervs- og Vækstministeriet.