Kabineansatte ved SAS. (Foto: SAS | Twitter.com | PR)

650 kabineansatte forhindres i at møde på arbejde

SAS har varslet en lockout af 650 kabineansatte, der træder i kraft tirsdag. De ansatte føler sig dog som ”en lus mellem to negle”, lyder det fra formanden for Cabin Attendants Union.

Siden en del af SAS’ piloter nedlagde arbejdet, har 200 flymekanikere, som er organiseret i Dansk Metal, indledt en sympatistrejke med piloterne, hvilket betyder, at en del af SAS-flyene ikke kan blive serviceret.

Mens flymekanikerne selv har valgt at deltage i strejken, ser det ud til, at en anden medarbejdergruppe i flyselskabet trækkes ufrivilligt ind i konflikten i denne uge.

I løbet af strejkens første uge har de kabineansatte givet en hånd med i lufthavnsterminalerne og assisteret med andre arbejdsopgaver på landjorden, men tirsdag vil SAS foretage en lockout af 650 kabineansatte, som dermed formelt bliver udelukket fra at møde op og passe deres arbejde.

Udelukkende SAS’ beslutning
Kort sagt er en lockout et af de redskaber, som arbejdsgiveren har til rådighed under en given konflikt med en fagforening. De medarbejdere, som er omfattet af en lockout, sendes hjem, mens det står på.

Da lockouten i henhold til de gældende regler har været varslet på forhånd, er den ikke kommet som en overraskelse for de kabineansatte, der ikke kan møde på arbejde fra tirsdag. Formand for Cabin Attendants Union, Christa Ceré, fortæller til Ritzau, at de er blevet ufrivilligt indblandet i konflikten.

”Jeg tror, der er en vis forståelse for, det er spillets regler. Det er det træk, SAS har mulighed for at gøre. Det er jo helt lovligt, det de gør. Men derfor kan vi godt føle os lidt som en lus mellem to negle. Vi har jo egentlig ikke været indblandet og ikke varslet konflikt. Det er entydigt SAS, der har valgt at lockoute os.”

Har forståelse for piloterne
Lockouten træder i kraft, hvis konflikten ikke er løst inden natten til tirsdag, og det er der intet, som tyder på. Siden strejken gik i gang mandag i sidste uge, har der – så vidt vides – ikke været yderligere forhandlinger mellem SAS-ledelsen og pilotforeningerne.

Christa Ceré siger, at mange af de kabineansatte dog har en relativt stor forståelse for den situation, som piloterne befinder sig i, da mange af de medarbejdere i kabinen som blev afskediget under COVID-19, ikke er blevet genansat i SAS Scandinavia. Deres job varetages i stedet af nye kolleger, som arbejder under andre overenskomster i et af de to datterselskaber SAS Link og SAS Connect.

SAS’ pressechef i Danmark, Alexandra Lindgren Kaoukji, har tidligere udtalt, at lockoutvarslingen er en “naturlig optrapning”.


Relaterede artikler:

SAS-piloter kaldt til møde hos forligsmanden

SAS-ansatte opfordrer piloter til at droppe strejken

SAS aflyser 76 charterflyvninger