Aarhus Lufthavn i massiv fremgang

Også lufthavnen i Aarhus oplevede massiv fremgang i april. Den samlede fremgang i lufthavnens passagertal var på 56 % i forhold til april 2010, hvor askeskyen lagde en dæmper på aktiviteten. Det er især chartertrafikken og udenrigsruterne, der bidrager til væksten.

Også ledelsen i Aarhus Lufthavn kan se med tilfredshed på den netop afsluttede måned.

April resulterede således i en samlet fremgang i Aarhus Lufthavns passagertal på 56 %.

Alene rutetrafikken for indenrigspassagerer steg med 37,2 % til 25.399, mensudenrigsruterne havde en fremgang på 74,3 % til 22.893 passagerer.

Og chartertrafikken gik frem til 5.800 passagerer, svarende til en vækst på imponerende 92,4 %.

Overordnet set gik antallet af passagerer i Arhus Lufthavn frem med 56,0 % fra 34.864 i april 2010 til 54.383 i april 2011.

Også for Aarhus Lufthavn skal fremgangen dog tages med et gran salt, idet tallene for april 2010 var unaturligt lave. Årsagen var som for de øvrige danske lufthavne, atluftrummet over Danmark var lukket i dele af april 2010 i forbindelse med askeskyen fra den islandske vulkan Eyjafjallajökull.

Det giver derfor mere mening at sammenligne 2011 tallene med april måned 2009. Disse to måneder er mere sammenlignelige, dels fordi der ikke var effekt af den islandske askesky, dels fordipåsken begge år faldt i samme måned.

Sammenligner man tallene for april 2011 med april 2009 havde Aarhus Lutfhavn en samletfremgang i lufthavnens passagertal på 22,4 %.

Ogsåher er det chartertrafikken, der primært bidrager til væksten med en fremgang på 41,8 %. Tallene for indenrigstrafikken og udenrigsruterne er henholdsvis 24,0 % og 16,6 %.

Ifølge direktør i Aarhus Lufthavn, Ole Paaske, er den aktuelle udviklingstendens i Aarhus Lufthavn altså fortsat positiv, uanset hvilket år man vælger som sammenligningsgrundlag.

Lufthavnsdirektøren forventer i øvrigt, at den positive udvikling som minimum vil fortsætte i resten af perioden for sommerfartplanerne, der udløber ultimo oktober.

Ole Paaske forudser, at detprimært vil være indenrigstrafikken og feriecharter trafikken, der sikrer fremgangen i de kommende måneder.