Ændret SAS-organisation i Danmark

Den nye spareplan i SAS indebærer forandringer i den danske organisation. Såvel Flemming Jensen som Per Møller-Jensen vil fremover bestride nye funktioner på hovedkontoret i Stockholm.

Efter tirsdagen skuffende SAS-udmelding blev en række ledende medarbejdere på et møde i Stockholm orienteret om de organisationsmæssige forandringer, der også rammer den danske del af SAS.

Flemming Jensen, der indtil i går var Chief Operation Officer for SAS i Danmark har fået nye udfordringer som direktør for Flight Operations for hele SAS-koncernen. Dermed er der ikke længere en decideret “landechef“ eller en tilsvarende funktion i Danmark.

Kontakt til markedet vil fremover blive varetaget af henholdsvis Helle Fuhrmann, Director Corporate Sales og Henrik Lundorff, Director Agent Sales.
Begge refererer fremover til Christian Hylander på hovedkontoret i Stockholm.

Per Møller-Jensen, der hidtil har været salg- og marketingdirektør for SAS i Danmark skal fremover på hovedkvarterete i Stockholm varetage en central direktør-funktion med ansvar for brand og marketingaktiviteter herunder EuroBonus, kundeanalyser og sponsorater.

Overfor den danske presse vil det stadig være kommunikationschef Mikkel Thrane, der har ansvaret for denne funktion. Det ventes dog, at der snarest udpeges en egentligt “spokesperson“, der tegner selskaber udadtil på det danske marked. Kilder internt i SAS peger på, at Per Møller-Jensen vil være et godt bud til en sådan rolle.

Organisationsændringen har haft til formål at eliminere de nationale dobbeltfunktioner, hvorfor omkring en tredjedel af de administrative medarbejdere vil blive berørt.