American Express i nyt dansk milliontab

Erhvervsrejsebureauet American Express Business Travel fik en voldsom fremgang i omsætningen, men tabte over 24 millioner på sine danske aktiviteter i 2010. Selskabet har siden 2006 tabt over 75 millioner kroner og får finansiel støtte fra det amerikanske moderselskab.

Det er tilsyneladende en såre dårlig forretning at drive erhvervsrejsebureau i Danmark, i hvert fald hvis man er American Express.

I det netop offentliggjorte årsregnskab for 2010 må selskabet American Express Business Travel ApS således notere et underskud på ikke mindre end 24 millioner kroner.

Nettoomsætningen steg ellers med hele 45 % til 709 millioner kroner i 2010, men årets resultat var et underskud efter skat på 24.095.432 kroner.

I alt 107 medarbejdere er ansat i det danske selskab, der har hovedsæde i Nansensgade i København. Den voldsomme fremgang i omsætningen skyldes “tilgang af nye kunder“ som det er formuleret.

I praksis skyldes en del af den store fremgang, at American Express per 1. september 2009 overtog rejsekontrakten med A.P. Møller-Mærsk fra BCD Travel.

Kontrakten blev dengang vurderet til en værdi af omkring 400 millioner kroner årligt, og 2010 blev altså det første hele år for American Express med den danske rederigigant som kunde.

Til trods for den store fremgang i omsætningen lykkedes det ikke at skabe overskud af de danske aktiviteter. American Express har haft underskud hvert år siden 2006, og har sammenlagt tabt over 75 millioner kroner i Danmark.

Med de seneste tab erhele egenkapitalen tabt og negativ med 5,3 millioner kroner. Denne situation får følgende kommentar med i årsregnskabet:

“Bestyrelsen vil overvåge kapitalsituationen i 2011 og vil tage nødvendige foranstaltninger til at genoprette egenkapitalen, hvis det bliver nødvendigt.“

Selskabet har samtidig indhentet en “støtteerklæring“ fra moderselskabet American Express Int. Inc., der garanterer den nødvendige kapital til selskabets drift.

Dermed undgår man at revisorerne er nødt til at tage forbehold for regnskabet, men revisorerneangiver dog som supplerende oplysning, at man “gør opmærksom på omtalen i ledelsesberetningen hvori ledelsen redegør for selskabets kapitalsituation. Selskabet har modtaget tilsagn om fortsat finansiel støtte og på den baggrund aflægges årsrapporten under forudsætning om fortsat drift. Vi er enige med ledelsen i denne vurdering,“ hedder det i årsregnskabet.

I sidste ende ejes det danske datterselskab af American Express Company i New York.