Callcentre plages af eftervirkninger fra askeskyen

Den islandske askesky har skabt en generel usikkerhed blandt de rejsende. Det har medført en voldsomt øget mængde opkald til flyselskabernes callcentre, der kæmper med at holde ‘irrelevante’ opkald væk, så kunderne kan blive ekspederet.

Det kan være svært at komme igennem til flyselskabernes callcentre i øjeblikket, idet presset på telefonerne er ganske voldsomt. Men det er ikke alene nybestillinger, der lægger beslag på ressourcerne i callcentrene.

Der er stadig mange henvendelser fra kunder, der “lige vil høre“ omkring askesituationen. Det betyder, at der kan være lange ventetider på telefonerne og lang svartid på henvendelser på e-mail.

“Vi har løbende på vores hjemmeside informeret om den nuværende normale driftssituation. Men hver gang vi fjerner informationen, stiger antallet af opringninger til callcenteret markant. Mange af spørgsmålene handler om udsigten til en eventuelaskesky og følgende aflysninger – og dette endda flere uger frem i tiden. Helt uagtet om der er nogen som helst omtale herom andre steder,“ fortæller Bjarne Rasmussen, der er Director Sales and Marketing hos Cimber Sterling.

Flyselskaberne ønsker at slå fast en gang for alle, at askekrisen er ovre, og at der ikke umiddelbart kan forventes en ny askesituation. I givet fald vil flyselskaberne informere omkring det.

Der er heller ikke tvivl om, at informationsarbejdet fra flyveledertjenesten Naviair samt Statens Luftfartsvæsen har gjort det vanskeligere for flyselskaberne at følge med strømmen af henvendelser fra kunder. De to luftfartsorganerhar ikke været i stand til automatisk at oplyse om eventuelle forsinkelser og forstyrrelser af flytrafikken, men henviser til, at kunderne til enhver tid kan tjekke på de respektive hjemmesider eller direkte hos flyselskaberne. Det øger alt andet lige usikkerheden ogharskabtekstra mange henvendelser til flyselskaberne fra nervøse kunder.

Men også refunderingssager fra askekrisen i april har hobet sig op hos flyselskaberne. SAS skriver på selskabets hjemmeside: “Efter askeskyen har vi haft rigtig mange tilbagebetalingsansøgninger, og det kan tage op til 8 uger inden pengene er på din konto.“

Cimber Sterling har også et massivt antal henvendelser på e-mailtil selskabets reservationscenter. Her skriver man: “Grundet følgerne af vulkanudbruddet på Island og de deraf mange opkald og mails vi modtager, vil besvarelsen af din mail tage op til 14 dage. Drejer din henvendelse sig om refundering som følge af flyaflysning, bedes du udfylde denne formular.“

Men nu skulle det være slået fast. Flyene afgår efter planen, vulkanen er i ro, og flyselskaberne arbejder på højtryk for at komme igennem refunderingsbunkerne.