CAU: Det bliver en lang sommer hos SAS

Formanden for det danske kabinepersonale i SAS forudser en lang sommer med at få vagterne til at hænge sammen. CAU anklager SAS for ikke at ønske dialog, hvilket afvises af koncernledelsen i flyselskabet.

Mandag den 3. december sidste år landede et brev i indbakken hos Henriette Fenger Ellekrog, der er koncerndirektør i SAS med ansvar for HR og kommunikation. Brevet var afsendt af Helge Thuesen, der er formand for Cabin Attendants Union (CAU), der er den faglige organisation for det danske kabinepersonale hos SAS.

I brevet, hvor der tilgik en kopi til koncernchef Rickard Gustafson og koncerndriftsdirektør Flemming Jensen, gav CAU-formanden udtryk for sin bekymring over, at medarbejderne var desillusionerede og demotiverede ovenpå november måneds begivenheder, hvor en ny kollektiv aftale var forhandlet på plads under vilkår som CAU kaldte for et “angreb“.

Helge Thuesen skrev i brevet, at medarbejderne oplevede en hidtil ukendt kynisk side af ledelsen.

“Fortsætter denne kynisme fra ledelsens side, hvor der på ingen måde tages hensyn til individet, må vi desværre forudse, at hele grundlaget for SAS, kvaliteten, kommer til at lide kraftigt, og dermed hele forretningsgrundlaget for SAS,“ hedder det i skrivelsen, som CHECK-IN.dk er i besiddelse af.

Savner dialog
Ifølge CAU-formanden har man igennem de seneste måneder forsøgt at få en dialog med SAS omkring en række uhensigtsmæssigheder ved de nye arbejdstidsregler, der er en følge af overenskomsten. Men SAS vil tilsyneladende ikke indgå i en dialog på de vilkår, som CAU har skitseret.

“Mange af vores kollegaer befinder sig midt i en frustration. De føler sig trådt på af deres arbejdsgiver i forhold til det, der skete i november. Der er kommet mere belastning på kabinepersonalet, der er højere sygefravær, og der er problemer med at få tingene til at hænge sammen. Man presser simpelthen citronen til det yderste,“ siger Helge Thuesen til CHECK-IN.dk.

Han synes samtidig, at det er ærgerligt, at det kommer til at handle om møder, hvor der skal drøftes brud på aftalen med efterfølgende fællesmøder, voldgift og arbejdsret.

“Hvis man bare kom medarbejderne en lille smule i møde. Små ting kan forbedre kabinepersonalets hverdag. Der vil være ting, som vi kan omplacere indenfor aftalen, så det bliver en gevinst på den lange bane,“ mener Helge Thuesen.

Helge Thuesen erkender, at der lyttes, men at tingene går for langsomt.

“Jeg kan godt være bekymret for sommermånederne. Det bliver en lang sommer med at få vagterne til at hænge sammen. Hvis ledelsen kommer os i møde i disse så vigtige sommermåneder, så kommer de også kunderne i møde, fordi de med det samme vil mærke, at der er en større overensstemmelse mellem det produkt SAS tilbyder og det de får.“


Afviser påstande
Hos SAS afviser HR-koncerndirektør Henriette Fenger Ellekrog påstandene fra CAU om, at SAS ikke har været villige til at gå i dialog.

“Vi har holdt en del møder med kabinepersonalet siden januar måned. Vi har været rundt på diverse basedage, hvor vi har mødt op og taget en times dialog med medarbejderne og fortalt om baggrunden for aftalerne, der er tvingende nødvendige,“ fortæller HR-direktøren til CHECK-IN.dk.

Henriette Fenger Ellekrog forstår også godt, at mange medarbejdere kan være frustrerede over de ændrede vilkår.

“De vilkår vi har i de nye aftaler er anderledes, end dem medarbejderne havde før. Man skal også vænne sig til, at virkeligheden bliver anderledes. Det er nødvendigt for at vi kan overleve som virksomhed. Vi skal gøre, hvad vi kan for ikke at have uhensigtsmæssige vagter. Der skal ikke være medarbejdere, der ofte arbejder op til den maksimale grænse på 47,5 timer per uge og andre blot har 30 timer. Det skal dog ikke ændres gennem en kollektiv aftale, men med løbende samarbejde og dialog.“

Selvom den nye aftale giver mulighed for, at kabinemedarbejdere kan arbejde op til 47,5 timer per uge, er virkeligheden ifølge HR-direktøren anderledes. Således kommer medarbejderne i praksis til at arbejde 38 timer på en 8-dages vagtplan. På årsbasis vil det maksimalt være omkring 2.000 timer.

“Aftalerne kan ikke ændres, men vi kan gøre, hvad vi kan for at gå i dialog med medarbejderne. Vi drøfter gerne, om der kan være ændringer indenfor den eksisterende aftale,“ siger Henriette Fenger Ellekrog.

Øget sygefravær
Ifølge CAU-formanden har SAS svært ved at levere den hidtige punktlighed, da sygefraværet blandt kabinepersonalet i øjeblikket er meget højt. Det skulle ifølge Helge Thuesen være årsagen til, at punktligheden var rekordlav i april, og heller ikke i maj ligger i top som tidligere.

Det afvises dog af SAS, der ikke kan genkende de sygefraværstal, som Helge Thuesen refererer til.

“Det sygefravær vi har set siden årsskiftet ligger rent faktisk lavere end i samme periode året før, men det er stadig for højt. Sygefraværet i kabinen vil altid ligge højere end i det normale arbejdsmarked. Jeg vil ikke underkende det, og det er er erklæret fokusområde, som vi har sat en helt ny organisation op omkring. Men en direkte sammenhæng til de nye tjenestegørelsesvilkår findes ikke. Vi kan dog muligvis have mistet ledelsesmæssig fokus, som en af årsagerne,“ siger koncerncndirektør for HR og kommunikation, Henriette Fenger Ellekrog.

I Danmark er sygefraværet i gennemsnit på omkring 10 procent eller lige under. Det er noget højere i Sverige, og i Norge nærmer det sig 20 procent, hvilket er det højeste indenfor kabinepersonalet hos SAS.

“Der er mellem fem og 10 af mine kolleger, der har sagt op uden at have et sikkerhedsnet. Det kan ikke få deres liv til at hænge sammen med de nye arbejdsvilkår,“ siger Helge Thuesen, formand for CAU.

Men HR-direktøren afviser dog at have kendskab til, at kabinemedarbejdere i stort tal er på vej væk fra SAS. Med over 1.000 kabineansatte i Danmark er det ikke noget, som Henriette Fenger Ellekrog normalt hører noget om.

“Jeg synes dog, at det er ærgerligt at miste medarbejdere, og det er trist, at nogle medarbejdere kan blive nødt til at træffe et personligt valg. De må hver især forholde sig til, om de kan få tingene til at hænge sammen. Men der er ikke tale om personaleflugt.“