Amerikanerne har fået rejselysten tilbage. Det mærker man blandt andet hos United. Airlines. (Foto: United Airlines)

”COVID-19 har ændret United Airlines for altid”

United Airlines har gennemført massive omkostningsbesparelser under coronakrisen. Selskabets indtjening forventes først at være tilbage på 2019-niveau i løbet af 2023.

Amerikanske United Airlines fik sidste år et nettotab på 7,7 milliarder dollar (47 milliarder kroner) som følge af coronapandemien. Det fremgår af selskabets regnskabsresultat for 2020.

Tabet er det største hos United siden 2005, og selskabet forventer ikke, at selskabets indtjening vil være tilbage på niveauet før coronapandemien før i 2023.

“Den aggressive håndtering af udfordringerne i 2020 skyldes vores innovation og hurtige beslutningsgange. Men sandheden er, at COVID-19 har ændret United Airlines for evigt,” siger selskabets koncernchef, Scott Kirby, i en kommentar til resultaterne.

Har sikret 26 milliarder dollar i likviditet
For at klare sig gennem krisen har United Airlines sikret likviditet for over 26 milliarder dollar (159 milliarder kroner) gennem lån og andre foranstaltninger.

Samtidig har selskabet gennem en række tiltag reduceret omkostningerne. I løbet af de seneste tre kvartaler har United identificeret 1,4 milliarder dollar (8,6 milliarder kroner) i årlige omkostningsbesparelser, og selskabet har en plan for at opnå mindst to milliarder dollar (12 milliarder kroner) i strukturelle besparelser fremadrettet.

2021 er et overgangsår
United Airlines betragter 2021 som et overgangsår, hvor man fokuserer på at forberede sig på et forventet, kommende opsving inden for flyrejser efter coronapandemien.

I fjerde kvartal 2020 havde United i gennemsnit et cash burn på 33 millioner dollar (202 millioner kroner) om dagen, inklusive cirka 10 millioner dollar (61 millioner kroner) i fratrædelsesgodtgørelser og gældsbetalinger.

Løntilskud fra staten
United sendte tusinder af ansatte hjem i oktober sidste år, da en første runde af statslige løntilskud til de amerikanske flyselskaber udløb.

Medarbejderne vendte tilbage til selskabet efter en ny runde af løntilskud fra staten, men advarede samtidig om, at der kunne blive tale om en “midlertidig” tilbagevenden, da efterspørgslen på flyrejser i USA fortsat er lav.

United Airlines havde ved udgangen af 2020 en likviditet på 19,7 milliarder dollar (121 milliarder kroner), og selskabet forventer at have et lignende beløb til rådighed ved slutningen af første kvartal i år.

 

Relaterede artikler:

United vil afskedige op til 36.000 ansatte

Kongressen kan redde tusindvis af luftfartsjob i USA

United låner penge til økonomisk trængt flyselskab