(Foto: Tårnby Brandvæsen)

CPH lægger stort beslag på Tårnby Brandvæsen

Københavns Lufthavn stod for 45 procent af alle udrykninger hos Tårnby Brandvæsen i 2013.

Når der går en brandalarm i Københavns Lufthavn, bliver Tårnby Brandvæsen tilkaldt med det samme. Uanset om der bliver ringet per telefon, eller der udløses en automatisk brandalarm, en såkaldt ABA-alarm, rykker et hold på minimum fem mand ud til lufthavnen.

Heldigvis er der i næsten alle tilfælde tale om såkaldte ”blinde alarmer”. Blinde alarmer er en definition, som brandvæsenet bruger om alarmer, der ikke er udløst af en egentlig brand.

Sidste år havde Tårnby Brandvæsen 189 udrykninger til lufthavnen. 159 af disse alarmer var udløst af automatiske brandalarmer hvoraf de 148 var blindalarmer.

Ekstra stor andel i februar
Ifølge pressechef i Københavns Lufthavn, Søren Hedegaard, kan blindalarmerne udløses af en lang række årsager. I februar måned blev alarmerne udløst af alt fra håndværkere til madlavning, rengøring og tobaksrygning.

Ser man på statistikkerne for februar måned i år, tegner lufthavnen sig for en særlig stor andel på hele 62 procent af alle udrykninger hos Tårnby Brandvæsen. Dette hænger ifølge brandmester i Tårnby Brandvæsen, Johnny Anderson, sammen med, at februar er en meget rolig måned for brandvæsenet.

”Februar er en måned, hvor der ikke mange brande. Det er sjældent, der er nogle rigtige ulykker,” forklarer Johnny Anderson. Derfor kommer lufthavnen selv med blot 13 alarmeringer i februar til at fylde godt i en statik på i alt 21 udrykninger.

Skal altid køre med
Selvom CPH har sit eget brandvæsen, er det alligevel Tårnby Brandvæsen, der har myndigheden i lufthavnen.

”Vi skal køre, fordi lufthavnen er vores beredskabsområde. Lufthavnen har sit eget brandvæsen, men dette er baseret på fly, og fly har første prioritet for dem. Alligevel rykker lufthavnens eget brandvæsen med ud til alle andre alarmer end fly, hvis de kan,” forklarer Johnny Anderson. Han pointerer, at lufthavnen også selv har et stort beredskab, når en brandalarm bliver udløst.

Tårnby Brandvæsen bliver også alarmeret, hvis et fly foretager en nødlanding eller en kategori 2 sikkerhedslanding. Dette skete sidste gang den 3. marts, hvor et fly havde meldt mulige problemer med landingshjulene, ”men heldigvis viste det sig at det hele fungerede som det skulle, og flyet landede i god behold,” skrev Tårnby Brandvæsen i deres rapport.

Tårnby Brandvæsen er typisk fremme indenfor fem minutter døgnet rundt i lufthavnen, der dækker et areal på 12 kvadratkilometer. Lufthavnens areal udgør 18 procent af brandvæsenets samlede dækningsområde, der udgøres af Tårnby Kommune og Københavns lufthavn.

Sidste år havde Tårnby Brandvæsen 419 udrykninger i hele sit dækningsområde.

Foto: Tårnby Brandvæsen