Ankommende fly i Københavns Lufthavn. (Arkivfoto: Airbus A321 fra Sunclass Airlines, © Thorbjørn Brunander Sund | Danish Aviation Photo)

CPH med større halvårsunderskud end i hele 2020

Måneder med blot en tiendel af passagererne fra et normalt år har gjort tallene røde i Københavns Lufthavns halvårsregnskab. Omsætningen er mere end halveret i forhold til 2020.

Københavns Lufthavn kom ud af første halvår af 2021 med et underskud før skat på 851 millioner kroner. Det er mere end lufthavnen tabte i hele 2020, hvor man landede underskud på 828 millioner kroner.

I forhold til første halvår af 2020 er lufthavnens omsætning faldet fra 935 millioner kroner til 448 millioner kroner, hvilket svarer til et fald på 52,1 procent.

Men det er gået fremad med omsætningen i den sidste del af perioden. Sammenligner man andet kvartal 2021 med andet kvartal 2020, er omsætningen steget fra 171 millioner til 259 millioner kroner, eller hvad der svarer til 51,7 procent.

Langt mellem passagererne
At lufthavnen har svært ved at tjene penge hænger tæt sammen med, at der har været langt mellem passagererne. Lufthavnen havde 1,4 millioner passager i første halvår af 2021, eller blot ti procent af det antal passagerer lufthavnen betjente i første halvår af 2019, der var det seneste normale år inden pandemien. Første halvår 2019 gik der 14,4 million passagerer gennem lufthavnen.

Efter vinter- og forårsmåneder, hvor trafikken var mellem 90 og 95 procent lavere end i et normalt år, begyndte det at lysne i juni, hvor faldet i antallet af passagerer lå på 82,6 procent i forhold til 2019.

“Den gode nyhed er, at det langt om længe ser ud til at lysne for luftfarten, og at passagerne langsomt vender tilbage. Den dårlige nyhed er, at vi stadig er langt fra normale tilstande, og i andet kvartal har  måttet trække yderligere 300 millioner kroner på vores kreditfaciliteter for at holde lufthavnen åben og i  drift,” siger Københavns Lufthavns administrerende direktør Thomas Woldbye.

Har holdt åben trods få fly
“Trods et markant fald i omsætningen og voksende underskud, er det vores samfundsansvar at holde porten til Danmark åben for fragt og passagerer. Men det er dyrt, når forretningsgrundlaget er væk. Det  koster jo det samme at holde banerne åbne uanset om der er 70 eller 700 fly dagligt. Så i første halvår har  vi øget gælden med 734 millioner kroner, selvom vi gør hvad vi kan for at reducere omkostninger og ikke-nødvendige investeringer,” uddyber Thomas Woldbye.

Normalt bruger CPH omkring to milliarder kroner om året på investeringer i lufthavnen. Som en del af arbejdet med at reducere omkostningerne blev hele investeringsprogrammet i 2020 revurderet og reduceret med 800 millioner. Lufthavnen har i år valgt at sætte en række projekter, der var planlagt i 2020-2022 på hold, hvilket ventes at give besparelser i omegnen af to milliarder kroner.

Forlængede låneaftale
I krisetider er likviditet afgørende. Derfor forhandlede CPH i maj en forlængelse af aftalen med långiverne  om kreditfaciliteter for seks milliarder kroner på plads frem til august 2023. Samtidig blev der aftalt en forlængelse af den nuværende fritagelsesaftale på visse lånevilkår indtil udgangen af 2022.

“I en alvorlig krise, som den vi har været i siden marts sidste år, er likviditeten afgørende. Vi har et godt samarbejde med långiverne som fortsat bakker op om CPH. De har hjulpet os igennem krisen, hvor vi  foreløbig har måttet trække 2,1 milliarder kroner  på kreditfaciliteterne,” lyder det fra lufthavnsdirektøren.

CPH gennemførte et markant spareprogram for driften, blandt andet gennem arbejdsdeling og nedlæggelse af flere end 800 stillinger, svarende til årlige besparelser på cirka 500 millioner kroner.

Taber trafikindtægter
Når man ser nærmere på regnskabet, viser det sig, at det særligt en den aeronautiske del af forretningen, hvor alle trafikindtægterne indgår, der er ramt.

I første halvår faldt omsætningen med 61,2 procent fra 431,2 i 2020 til 167,2 millioner kroner i år. Resultatet før skat på den aeronautiske forretning viser et underskud på 816,7 millioner kroner mod et underskud 436,6 millioner kroner i 2020. Tilbage i 2019 var der et overskud på 64,9 millioner kroner.

Den ikke-aeronautiske del af aktiviteterne, der primært består af koncessionsindtægter fra shoppingcentret samt indtægter fra parkeringer er også blevet ramt, og overskuddet er dykket med 83,4 procent. De første seks måneder viser et overskud før skat på 45,6 millioner kroner mod et overskud på 273,9 millioner kroner året før. Første halvår af 2019 var der et overskud på 618 millioner kroner.

 

Relaterede artikler:

Lufthavne tabte over 3,2 milliarder kroner

CPH tabte 3,3 millioner kroner om dagen

Reduceret aktionærudbytte i Københavns Lufthavn