CWT går i rødt

Danmarks største erhvervsrejsebureau Carlson Wagonlit Travel kom ud af 2013 med et underskud på 5,8 mio. kroner. Et utilfredsstillende resultat, heddet det i årsrapporten.

Året 2013 blev ikke særlig mindeværdigt for administrerende direktør Sophie Hulgard, der står i spidsen for erhvervsrejsebureauet Carlson Wagonlit Travel (CWT), der er størst i Danmark inden for denne del af branchen.

Et underskud før skat på 5,8 mio. kroner bliver i årsrapporten karakteriseret som utilfredsstillende. Det er da også det største underskud i mere end 10 år. Man skal helt tilbage til 2005 for at finde en bundlinje, der var i nærheden af 2013-resultatet. Dengang var underskuddet på 3,2 mio. kroner.

Det handler først og fremmest om en nedgang i indtægterne, hvor CWT tilsyneladende ikke i tide har fået tilpasset omkostningerne. Bruttofortjenesten blev reduceret med ni procent fra 80,6 til 73,5 mio. kroner.

Den største omkostningspost hos rejsebureauet er ganske ubetinget personaleomkostningerne. De blev godt nok reduceret med 2,7 mio. til 72 mio. kroner, hvilket blandt andet skyldes en reduktion i det samlede antal medarbejdere fra 173 til 157. Men det var ikke nok til at forhindre et underskud, selvom CWT hævder at have forsøgt at tilpasse omkostningerne.

“Selskabet har fortsat sin konsolidering med yderligere tilpasning af forretningen og strømlinet aktiviteter og processer,“ hedder det i årsrapporten.

Omkostninger tilpasses for sent
Administrerende direktør Sophie Hulgard har en mere detaljeret forklaring på, hvorfor det i 2013 gik den forkerte vej for det veletablerede erhvervsrejsebureau.

“Vi har genforhandlet kontrakter med nogle rigtig store kunder, og her er vi blevet presset, så indtægterne er faldet. Herudover har vi haft en generel nedgang i antallet af transaktionsindtægter kombineret med en større andel, der har valgt at booke online,“ forklarer Sophie Hulgard,“ til CHECK-IN.dk.

Hun fortæller samtidig, at CWT altid vil være seks måneder bagud med omkostningstilpasningen, idet det er reaktionstiden, hvis en medarbejder skal siges op i forbindelse med konstatering af lavere indtægter på transaktioner.

I 2013 steg antallet af online-bookinger pludseligt fra 27 til 32 procent af samtlige reservationer i bureauet. Det betyder lavere transaktionsindtægter og kræver et reducereret tidsforbrug hos personalet, hvorfor man ender op med at have for mange ressourcer.

CWT-direktøren forventer, at online-adoption-rate i løbet af en kort årrække vil komme op i nærheden af 40 procent, og det er ifølge Sophie Hulgard der, hvor man skal være.

“Det vil naturligvis betyde en reduktion i medarbejdertallet, men det håber vi kan løses ved naturlig afgang, som vi indtil videre har haft succes med.“

“Konkurrenter vil slå dig for enhver pris“
Noget af prispresset hænger sammen med den hårde konkurrence i markedet. Når de store virksomheder sender et rejsebudget på 100 mio. kroner i udbud, kan erhvervsrejsebureauerne let blive presset. Her kan man blive tvunget til at gå i bund rent prismæssigt, eller man kan lade kunden gå.

Hos CWT har man i stort omfang valgt at holde fast i sine kunder, selvom det har kostet på indtjeningen.

“Vi er så billige som markedet kræver det. Når vi har konkurrenter, der er parat til at slå dig for enhver pris, så er det svært at kunne holde fast,“ konstaterer Sophie Hulgard, der i 2014 vil arbejde intenst for at bringe CWT tilbage på sporet igen. Det skal ske gennem effektiviseringer og stram omkostningsstyring.