(Foto: Morten Lund Madsen)

Dansk Luftfart advarer mod straffekultur

Brancheforeningen Dansk Luftfart mener, at forbrugerbeskyttelsen kan være til fare for luftfartssikkerheden. En såkaldt økonomisk straffekultur modarbejder det naturlige sikkerhedshensyn, mener foreningen.

Den meget omdiskuterede EU-forordning 261/2004 er i øjeblikket under revision, og det bekymrer brancheforeningen Dansk Luftfart. Foreningen er nemlig af den opfattelse, at flyselskaberne bliver straffet økonomisk for at varetage luftfartssikkerheden.

Chefkonsulent Per Henriksen fra Dansk Luftfart råber vagt i gevær, da han finder, at andre hensyn modarbejder de overordnede sikkerhedsmålsætninger.

Det er EU 261/2004 forordningen om forbrugerbeskyttelse, der er genstand for bekymringen. Den såkaldte Care-forordning, der sikrer forbrugerne kompensation ved flyforsinkelser over tre timer, kan i sidste ende være så dyr for flyselskaberne, at det indirekte kan få indflydelse på flysikkerheden, mener Per Henriksen.

“Der er skabt en økonomisk straffekultur, der i sin natur modarbejder sikkerhedshensynet,“ siger Per Henriksen.

“Usædvanlige omstændigheder“ er afgørende
Per Henriksen nævner et teoretisk eksempel, hvor et passagerfly under landing i en lufthavn i et europæisk land bliver udsat for akvaplaning på grund af meget kraftig regn. Da der skal flyves retur til hjemlandet, konstaterer kaptajnen ved sikkerhedsinspektionen før afgang, at flyets dæk har “kogt“ som følge af akvaplaningen.

Dækkene kan således have taget skade, hvorefter kaptajnen vælger at skifte dæk. Denne operation tager fem timer, da der også skal fremskaffes et komplet sæt dæk til flyet.

Men passagererne bliver således forsinkede i fem timer. Her åbnes der for diskussionen om, hvorvidt at passagererne i henhold til EU261/2004 har krav på økonomisk kompensation udover forplejning i ventetiden.

Hvis der er tale om, hvad man kalder usædvanlige omstændigheder, slipper flyselskabet for at betale kompensation. Men hvis en retsinstans kan fastslå, at flyselskabet med rimelighed havde kunnet imødegå situationen, hænger flyselskabet principielt på et krav fra samtlige passagerer. Det kan i værste fald koste 600 euro per passagerer, hvilket løber op i 800.000 kroner for et udsolgt Airbus A320-fly.

“Hvis vi forudsætter, at passagererne i gennemsnit har betalt 250 euro for billetten, er der reelt tale om, at luftfartsselskabet får en straf på 350 euro per billet for at handle sikkerhedsmæssigt forsvarligt,“ påpeger Per Henriksen.

Ønsker politisk opmærksomhed om emnet
Dansk Luftfart mener, at de såkaldte “no cure – no pay“ virksomheder, der jagter kompensationer på vegne af flypassagererne, har øjnet en lukrativ forretningsmodel gennem EU261-lovgivningen.

Derfor ønsker brancheforeningen, at størrelsen af kompensationen skal gøres til et centralt emne i forbindelse med revisionen af lovgivningen, og her ønsker Dansk Luftfart, at den nye EU-kommission og de 13 nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet tager affære.

“Det er efter vores opfattelse helt uholdbart og lever ikke op til det proportionalitetsprincip, der er grundlæggende i EU´s lovgivningsprocesser. Sikkerhedshensyn må ikke mødes af straffeforanstaltninger,“ understreger chefkonsulenten.

Den danske regering er da også opmærksom på problematikken. I et såkaldt rammenotat, der behandler Kommissionens forslag til revision af forordningen skriver man følgende: “Regeringen finder det vigtigt at indrette reglerne for flypassagerernes rettigheder på den ene side og til luftfartsindustriens omkostninger på den anden side. I denne afvejning er det afgørende, at hensynet til flyvesikkerheden ikke sættes over styr.“