E-cigaretter er også forbudt i luften

De populære e-cigaretter, der for mange rygere er blevet erstatning for tobakscigaretterne, er ikke tilladt om bord på fly eller i lufthavne.

For mange rygere kan flyvninger og ophold i lufthavne udgøre store udfordringer, når cigaretterne må forblive slukkede umiddelbart før, under og efter en flyrejse.

Ide senere årer de såkaldte e-cigaretter blevet en populær erstatning for de tjæreholdige tobakscigaretter. E-cigaretterne har formentlig en mindre skadelig følgevirkning end de traditionelle tobaksprodukter, men giver også i nogle tilfælde mulighed for at ryge på steder, hvor det ikke er muligt i dag på grund af røggener.

E-cigaretter består af et stålhylster, hvori man indsætter en lille beholder med væske. I cigaretten findes også et batteridrevet varmelegeme, der omdanner væsken til damp. Væsken kan indeholde nikotin, smagsstoffer og glycerol, der synliggør dampen, samt ekstrakt fra cigaretproduktion eller andre kemiske stoffer. Dampen indåndes af den, der ryger på cigaretten.

Men e-cigaretrygerne, der også kaldes ”dampere”, må dog lade de populære e-cigaretter blive i taskerne og lommerne. I lufthavne og ombord på fly ligestilles e-cigaretterne nemlig med tobaksprodukterne.

Svært for medrejsende at se forskel
Ifølge Kræftens Bekæmpelse anbefaler den internationale sundhedsorganisation WHO, at man ikke tillader rygning af e-cigaretter på steder med rygeforbud.

Dampe fra e-cigaretter forurener, og det kan være svært at se, om der ryges på en elektronisk cigaret eller en almindelig cigaret, mener Kræftens Bekæmpelse. Det kan gøre det svært at håndhæve rygeregler, fordi andre tror, at man må ryge når der ryges e-cigaretter. Derfor vælger luftfartsselskaber og lufthavne at rygeforbuddet også omfatter e-cigaretter, så rygning af elektroniske cigaretter sidestilles med anden rygning.

Således også i Københavns Lufthavn, hvor det indendørs rygeforbud er blevet udvidet til at omfatte e-cigaretter.

”For rygning af elektroniske cigaretter i Københavns Lufthavn gælder samme regler som for almindelige cigaretter. Det kan være svært både for medrejsende og for lufthavnens personale at skelne mellem almindelige og elektroniske cigaretter og for at undgå uheldige situationer, hvor passagerer, der benytter sig af elektroniske cigaretter, fejlagtigt bliver beskyldt for at overtræde lufthavnens rygepolitik, har vi valgt denne løsning,” hedder det på lufthavnens hjemmeside.

Uklare regler
Det amerikanske transportministerium US DOT forberedte allerede i 2011 et lovforslag, der skulle sidestille e-cigaretter med tobakscigaretter ombord på kommercielle fly. Ruteflyselskaberne kom dog US DOT i forkøbet og blev enige om selv at udvide rygeforbuddet til også at omfatte de nye elektroniske cigaretprodukter. Derimod er der stadig uklare regler hos de amerikanske charterflyselskaber.

I Europa er der ingen EU-regler, der forbyder e-cigaretter i luften. I begyndelsen havde de britiske og irske luftfartsselskaberen fleksibel indstilling til det nye fænomen, hvor eksempelvis bmibaby, easyJet og Ryanair tillod dampning af e-cigaretter, mens British Airways og Virgin Atlantic havde visse reservationer.

I dag har SAS, Norwegian og de fleste andre europæiske luftfartsselskaber et forbud mod e-cigaretter, således at gevinsten ved at gå over til e-cigaretter ikke betyder, at der kan ryges i lufthavne og ombord på fly. I stedet må man “nøjes“ med at høste genvisten af at skåne lungerneog omgivelsernefor den tjære og de kræftfremkaldende stoffer, som tobakscigaretterne indeholder.