Kø i Amsterdam Schiphol Airport den 28. april 2022. (Foto: Marieke van Hulst Pedersen)

EASA bekymret over sikkerhedsrisici i lufthavne

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur har udstedt en sikkerhedsbulletin til lufthavne og flyselskaber, da man er bekymret for sikkerheden på grund af de aktuelt høje belastninger i europæisk luftfart.

Genopretningen i europæisk luftfart har i den grad taget fart i løbet af foråret og sommeren, og der er talrige eksempler på kapacitetsudfordringer i mange store lufthavne. Passagertallene er nemlig mange steder tæt på 2019-niveauet.

Men personalekapaciteten er ikke fuldt med i samme tempo, og det bekymrer EASA, Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur. Organisationen har valgt at udsende en sikkerhedsbulletin til luftfartsmyndigheder, lufthavne og flyselskaber med anbefalinger til, hvad der skal gøres for at fastholde sikkerhedsniveauet trods den aktuelt høje belastning.

“I sikkerhedsbulletinen fremgår det, at der i øjeblikket ikke er nogen umiddelbare væsentlige sikkerhedsproblemer, der opstår som følge af situationen. Formålet med denne sikkerhedsbulletin er at mindske de potentielle risici. Dens ikke-bindende anbefalinger er rettet til alle relevante interessenter,” hedder det således i en meddelelse fra EASA.

Kan føre til træthed hos flybesætninger
Der er udfordringerne med at levere de såkaldte jordtjenester, der bekymrer EASA. Det er eksempelvis passager- og bagagehåndtering, flyservice og sikkerhedstjek. En begrænset kapacitet på dette område påvirker i øjeblikket både lufthavns- og flyoperationer negativt.

Her noterer EASA sig, at vanskelighederne med at levere disse ydelser i lufthavnene kan føre til flyforsinkelser og aflysninger, og disse kan igen føre til øget træthed hos flybesætningerne.

Mere luft i tidtabel og vagtplaner
EASA opfordrer blandt andet lufthavnene til at intensivere samarbejdet med groundhandling, flyselskaber og sikkerhedskontrol for at sikre, at ressourcerne bliver udnyttet bedst muligt. Herunder påhviler det også lufthavnene at prognosticere spidsbelastningsperioder og på forhånd indføre tiltag, der forhindrer operationelle eller kapacitetsmæssige flaskehalse.

Lufthavne og flyselskaber opfordres også til at foretage en risikovurdering i forhold til at identificere de områder, der er særligt sårbare rent sikkerhedsmæssigt på grund af de aktuelle overbelastninger.

Endelig påpeger EASA, at flyselskaberne ikke kan henholde sig til “uforudsete omstændigheder” ved operationer til og fra lufthavne, der er kendt for at have store kapacitetsudfordringer. Her opfordres flyselskaberne til at lægge luft ind i tidtabellen og i besætningernes vagtplaner, så der tages højde for den aktuelle situation.

EASA oplyser, at der er tale om ikke-bindende anbefalinger.

 

Relaterede artikler:

Icelandair flyver egne bagagefolk til Schiphol

Regulært trafiksammenbrud i Amsterdam-Schiphol

Endnu en europæisk lufthavn ramt af rejsekaos