EU-forhandlinger kan bane vej for bejlere til SAS

EU igangsætter drøftelser med De Forenede Arabiske Emirater og Qatar om nye luftfartsaftaler. Det kan på sigt give adgang til 100 procent ejerskab af flyselskaber i EU.

For nogle uger siden gav EU´s 28 transportministre EU-Kommissionen mandat til at indlede forhandlinger af nye fælles luftfartsaftaler med en række lande i Mellemøsten og Asien. Det sker som følge af den nye europæiske luftfartsstrategi, som EU-Kommissionen vedtog i december måned sidste år.

En strategi, der blandt andet handler om at udnytte vækstmarkederne gennem bedre tjenester, markedsadgang og investeringsmuligheder i tredjelande, samtidig med, at der sikres lige vilkår.

Derfor har EU-Kommissionen fået mandat til at forhandle effektive og fair konkurrencebestemmelser inden for rammerne af EU´s samlede luftfartsaftaler og overveje foranstaltninger til at modvirke illoyale former for konkurrencer som anvendes af tredjelande og flyselskaber i tredjelande.

EU-Kommisionen har i første omgang fået mandat til at indlede forhandlinger med 10 ASEAN-lande samt Tyrkiet, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater. Kommissionen havde også ønsket at få mandat til forhandlinger med Kina, Mexico og Armenien, men disse forhandlinger udsættes til et senere tidspunkt. Umiddelbart efter sommerferien ventes forhandlingerne at blive igangsat med samtlige 13 lande.

SAS: Konkurrence på lige vilkår
I første omgang handler forhandlingerne om at begrænse konkurrencen fra flyselskaber i de lande, hvor selskaberne benyttes som et statsligt instrument til at skabe økonomisk vækst. Her peger man især på Qatar og De Forenede Arabiske Emirater, hvor Qatar Airways samt Emirates og Etihad Airways stormer frem på bekostning af mange flyselskaber i EU.

De mellemøstlige stater har da også taget relativt køligt imod EU-Kommissionens forslag om at indlede bilaterale drøftelser på vegne af et fælles EU, således at der ikke længere skal etableres aftaler med de enkelte lande.

“Set ud fra Emirates´ synspunkt får vi mere ud af de  nuværende aftaler, end vi forventer, at det nye mandat kan give os. Men det er op til regeringen i De Forenede Arabiske Emirater at besvare henvendelsen fra EU,” sagde Emirates-koncernchefen Tim Clark tidligere på ugen til nyhedsbureuaet Reuters.

Hos SAS håber man, at EU-Kommissionen får held til at bremse den påståede statsstøtte til flyselskaberne i Mellemøsten.

“I relation til de mellemøstlige lande lægger SAS vægt på, at konkurrencen sker på lige vilkår. Derfor mener vi, at en af Kommisionens vigtigste opgaver er at konkurrencen sker på lige vilkår, og at der blandt andet ikke gives statsstøtte til de mellemøstlige selskaber,” siger pressechef Mariam Skovfoged fra SAS i Danmark til CHECK-IN.dk.

Ejerskabsbegrænsning kan være i spil
EU-Kommissionen kan muligvis have en ophævelse af ejerskabsbegrænsningen i forhold til europæiske flyselskaber i baghånden til forhandlingerne. Ifølge European Cockpit Association (ECA), der er en sammenslutning af europæiske pilotforbund, er EU´s transportkommissær Violeta Bulc klar til at liberalisere lovgivningen omkring 49 procents ejerskabsbegrænsning hos europæiske flyselskaber, således at begrænsningen fjernes på gensidig basis i de nye luftfartsaftaler.

Netop ophævelse af denne begrænsning, der hidrører fra EU-forordning 1008/2008, kan skabe øget interesse fra flyselskaber i tredjelande til at indgå aftaler om markedsadgang. Flyselskaber i EU bliver stadig mere interessante for investorer og globale investeringsfonde, og ejerskabsbegrænsningen kan virke hæmmende for de europæiske flyselskaber, der har begrænsninger i adgangen til investeringskilder og til at indgå i fusioner, der kan skabe store og fuldt ud integrerede luftfartskoncerner uden at der sættes spørgsmålstegn ved deres trafikrettigheder.

Hos SAS har koncernchef Rickard Gustafson tidligere talt varmt for at ophæve ejerskabsbegrænsningen, og SAS støtter stadig en liberalisering på området. Dermed vil det skandinaviske flyselskab kunne få adgang til investeringer fra lande uden for EU.

“EU skal i givet fald drøfte ejerskabsbegrænsninger generelt og have en fælles holdning, inden dette kommer på dagsordenen i drøftelser med enkelte lande. Der er en række problemstillinger, der skal løses, blandt vedrørerende trafikrettigheder, men det ville kun være naturligt og positivt, at begrænsningen på langt sigt blev ophævet som et led i normaliseringen af flybranchen,” siger Mariam Skovfoged.

Etihad Airways fra De forenede Arabiske Emirater ejer i dag 49 procent af Alitalia og 29,2 procent i Airberlin. Herudover har Qatar Airways købt 15 procent af aktiekapitalen i IAG SA, der er moderselskab for British Airways, Aer Lingus, Iberia og Vueling.

 

Relaterede artikler:

SAS: Behov for konsolidering

Etihad smyger sig udenom EU-lovgivning

Emirates afviser alle anklager

EU: Fælles aftaler vil skabe lighed

Qatar-boss: Europæiske selskaber er bange for os