EU gransker aftaleforhold hos fire Star Alliance-selskaber

EU-Kommissionen indledte fredag en undersøgelse af aftaleforholdene mellem Lufthansa og Turkish Airlines samt Brussels Airlines og TAP Portugal for at få afdækket, hvorvidt selskaberne har brudt EU´s konkurrencelovgivning gennem specifikke codeshare-aftaler.

På eget initiativ rettede EU´s konkurrencemyndigheder i fredags henvendelse til fire Star Alliance-selskaber med henblik på at få afdækket, hvorvidt selskaberne har indgåetkonkurrencebegrænsende codeshare-aftaler på specifikke ruter.

Der er tale om ruterne fra München til Istanbul og Frankfurt til Istanbul, hvor Lufthansa og Turkish Airlines opererer i codeshare samtruten mellem Bruxelles og Lissabon, hvor TAP Portugal og Brussels Airlines også har indgået en codeshare aftale.

På de pågældende ruter er Star Alliance-operatørerne alene om beflyvningen. Det får EU-Kommissionen til at udtale følgende: “Hvor codeshare-aftaler ofte kan betyde fordele for passagererne, kan nogle codeshare-aftaler også have en konkurrencebegrænsende effekt.“

EU-Kommissionen peger især på det forhold, at når der flyves parallelt “hub-til-hub“ codesharing burde de to selskaber i princippet konkurrere med hinanden. I en pressemeddelelse fra EU-Kommissionen understreges der dog, at indledningen af undersøgelsen ikke betyder, at der kan føres bevis for eventuelle ulovlige aftaler. Men sagen vil blive hastebehandlet i Kommissionen.

Det oplyses samtidig, at der ikke er nogen deadline for, hvornår undersøgelserne skal være tilendebragt. Det vil bl.a. afhænge af i hvor stort et omfang de pågældende selskaber ønsker at bidrage til undersøgelsens resultat.

Det ertraktaten om den Europæiske Unions funktionsmådeartikel 101, som de pågældende selskaber muligvis har forbrudt sig imod. Heri hedder det: “Alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, der kan påvirke handelen mellem medlemsstater, og som har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen inden for det indre marked, er uforenelige med det indre marked og er forbudt.“

Foto: Brussels Airlines og Lufthansa er to af de fire luftfartsselskaber, som EU undersøger forkonkurrencebegrænsende codeshare-aftaler.