EU-hjælpepakke præsenteret for luftfarten

EU-Kommissionen fremsatte igår udkast til den hjælpepakke, der skal sikre, at den europæiske luftfartsindustri kommer helskindet igennem følgerne af vulkan-krisen. Pakken skal drøftes af transportministrene på et ekstraordinært rådsmøde den 4. maj.

Lån og garantier på markedsvilkår er nogle af de instrumenter, som EU-kommissionen vil anvende for at redde denødlidende luftfartsselskaber, der samlet har tabt milliarder på askeskyen fra den islandske vulkan Eyjafjalajökull.

Det fremgår af det notat, som EU-Kommissionen igår præsenterede.

Udover lån og garantier, der skal medvirke til at styrke luftfartsselskabernes likviditet, kan det også komme på tale at yde statslige støtteforanstaltninger, således at medlemstaterne i EU helt eller delvist vil dække de tab, som de udsædvanlige begivenheder i kølvandet på vulkan-askeskyen har afstedkommet.

Her understreger EU, at der skal være tale om ensartede kriterier for alle medlemslande fastlagt centralt af EU-kommissionen. Dermed skal der forhindres, at der ikke tilbydes bistand til luftfartsselskaber, der ikke er “værdigt trængende“ i forhold til den aktuelle situation.

Hjælpepakken indeholder også forslag til en drøftelse med International Civil Aviation Organisation (ICAO) omkring fremtidig risiko-vurderinger i tilfælde af ny vulkansk aktivitet.

SAS skriver i en pressemeddelelse, “atvi noterer os, atEU-kommissionen er på linie med, hvad SAS og resten af industrien haranbefalet,hvad angår total kompensation for de direkte og indirekte omkostninger, som luftfartsindustrien blev påført som følge af flyaflysningerne.“

En relativ fri fortolkning i forhold til udspillet fra EU-kommissionen. Men der foregår i øjeblikket et politisk spil, hvor den slags udmeldinger angiveligt skal maksimere presset på de politiske beslutningstagere i EU.

På et ekstraordinært rådsmøde den 4. maj skal EU´s transportministre drøfte udkastet til hjælpepakken.

Foto: EU-kommissær Siim Kallas, der er ansvarlig for transportforhold, præsenterede i går udkastet til en hjælpepakke til luftfarten.