EU: økonomisk gevinst på 37 milliarder gemt i Europas lufthavne

Ifølge EU-Kommissionen er der store besparelser ved en mere effektiv udnyttelse af de såkaldte ‘slots’ i de europæiske lufthavne. En samfundsøkonomisk gevinst på 37 milliarder kroner kan realiseres frem mod 2025.

Luftfartsbranchen står over for flaskehalsproblemer i de kommende år, hvor ikke mindst trængsel i luftrummet over Europa kan blive en hæmsko.

Ifølge den seneste 5-års prognose fra International Air Transport Association (IATA) vil der frem til 2014 komme800 millioner flere passagerer globalt.

Den vækst giver storeudfordringer for luftfartsindustrien, ikke mindst i Europa, hvor infrastrukturen er presset, og mange af lufthavnene allerede er overfyldte.

Men det er der en helt oplagt løsning på.En helt ny rapport fra EU-Kommissionen viser, at der er store besparelser ved en mere effektiv udnyttelse af de såkaldte “slots“ i de europæiske lufthavne.

En ulige adgang til start- og landingstider er en barriere for konkurrencen i luftfarten, fordi de etablerede selskaber nødigt afgiver kapacitet.

Rapportens beregninger viser, at en mere effektiv allokering og udnyttelse af slots i de europæiske lande ville gøre det muligt at håndtere 28 millioner ekstra passagerer hvert år med den eksisterende lufthavnskapacitet.

Og der gemmer sig en samfundsøkonomiskgevinst på henved €5 milliarder frem til år 2025, hvis man ændrer adgangen til slots i de mest travle lufthavne i Europa.

Det svarer til omkring 37 milliarder danske kroner i samfundsøkonomisk gevinst ved en mere smidig og effektiv håndtering af starter og landinger.

I dag er der omkring 26.000 flyafgange i Europa hver dag, men med en forventet vækst i Europa på 4,5 % årligt, vil der hurtigt blive skabt trafikpropper og trængsel.

“Vi har været bekymret for om det nuværende system med at tildele slots i lufthavnene er ineffektivt, og dermed årsagen til forsinkelser. Det er nu bekræftet af denne rapport, der viser at Europas lufthavne årligt kunne håndtere yderligere 28 millioner flere passagerer,“ siger EU-Kommisionens Vicepræsident, Siim Kallas, der er ansvarlig for transport.

En strømlining af luftrummet oglufthavnene er en afgørende forudsætning for at skabe et sammenhængende europæisk transportsystem – det såkaldte “Single European Transport Area.“

Finanskrisen forårsagede et kortvarigt fald i efterspøgslen, men nu er væksten tilbage og dermed udstilles problemerne på længere sigt med ineffektive lufthavne.

Ifølge undersøgelsen udnyttes den begrænsede kapaciitet i en række lufthavne ikke optimalt, hvillket forværrer forsinkelserne og samtidig forhindrer en fri konkurrence.

Rapporten konkluderer også, at nogle luftfartsselskaber ikke er i stand til at øge deres operationer i visse lufthavne, fordi de ikke kan få de nødvendige slots, der i nogle tilfælde er optaget af mindre konkurrencedygtige selskaber.

Og endelig mangler der en overordnet koordinering blandt de euopæiske lande omkring tildeling af slots.

Analysen foreslår derfor, at der blandt andet opstilles strammere regler for anvendelsen af slots samtidig med at der skal være større gennemsigtighed i tildelingen af slots.