Sharm el-Sheikh International Airport i Egypten er en af de lufthavne, hvor der tidligere har været stillet spørgsmålstegn ved sikkerheden omkring kontrol af passagerer. (Foto: JHenryW / Justus Weiss)

EU overvejer sort liste over usikre lufthavne

EU diskuterer mulighederne for at forbyde europæiske flyselskaber at benytte de ikke-EU-lufthavne, som ikke lever op til unionens sikkerhedskrav.

Trusler om terrorangreb dukker efterhånden op de fleste steder og alene i år har der bare i Europa været terrorangreb mod Brussels Airport i Belgien og Istanbul Atatürk Airport i Tyrkiet. Som konsekvens af dette står lufthavnssikkerhed højt på EU’s prioriteringsliste, og derfor diskuteres der i øjeblikket i unionens udøvende organ, Europa-Kommisionen, om muligheden for at indføre et forbud mod at benytte de ikke-europæiske luftavne, som ikke lever op til en række sikkerhedskrav.

”Vi undersøger i øjeblikket mulighederne for dette. Der er ikke noget konkret endnu, men vi overvejer det og er i øjeblikket i gang med at brainstorme sammen med de involverede parter,” afslørede den europæiske transportkommisær Violeta Bulc på den seneste konference for lufthavnsinvesteringer afholdt af ACI Europe.

Forbuddet skal gælde for alle EU-flyselskaber, samt ikke-EU-flyselskaber som flyver ind i EU, og skyldes udover en bekymring for lufthavnes sikkerhed også generelle udfordringer som følge af stor vækst i luftfartssektoren.

”Lufthavnssikkerhed er topprioritet. EU ønsker at sikre det højest mulige sikkerhedsniveau for passagerer og borgere. Lufthavne i tredjeverdenslande er nødt til at følge de internationale lufthavnssikkerhedsstandarder, og ideelt set bør disse være de samme standarder, som der er sat for vores EU-lufthavne,” siger Violeta Bulc til Aviation Daily.

Positive erfaringer
Det er ti år siden, at EU oprettede den såkaldte EU Safety List, der benævner de ikke-EU-flyselskaber, som har flyveforbud i Europa. Listen blev oprettet i kølvandet på en række fatale ulykker og indeholder i øjeblikket 216 flyselskaber med fuldt forbud om at flyve til EU, samt yderligere seks selskaber, som er underlagt begrænsninger og kun kan flyve til EU med specifikke flytyper.

Af listens 216 flyselskaber skyldes 214 af disses flyveforbud manglende sikkerhedstilsyn hos selskabets nationale civile luftfart, imens de to sidste selskabers forbud er af deciderede sikkerhedsmæssige hensyn. Listen har dog været endnu længere, og det er netop positive erfaringer med denne liste, som danner grundlag for tankerne om også at oprette en liste for ikke-EU-godkendte lufthavne.

”Vi har været i stand til at fjerne en række flyselskaber fra EU-sikkerhedslisten allerede dette år takket være kontinuerlig og omfattende assistance til disse selskaber og deres civile luftfartsmyndigheder. Vi ønsker at kopiere denne succes til lufthavnene og deltage i kapacitetsopbygning, samt tilbyde assistance til disse.

EU Safety List opdateres to gange om året af EU’s Air Safety Committee.

 

 

Relaterede artikler:

Færre flyselskaber på EU´s sorte liste

Nemmere at finde sortlistede-selskaber