Færre men dyrere konkurser under Rejsegarantifonden

Rejsegarantifonden frygtede konkurser hos flyselskaber og rejsearrangører i 2010 efter den islandske askesky, men rejsebranchen slap nådigt. Rejsegarantifondens samlede udgift til erstatninger blev på 1,8 millioner kroner efter blot to konkurser.

Kun to konkurser blev slutfacit på kalenderåret 2010, hvor Rejsegarantifonden havdefrygtet flere konkurser hos flyselskaber og rejsearrangører. Det viser den seneste årsberetning fra Rejsegarantifonden.

I den forrige årsrapport fra juni 2010 havde Rejsegarantifonden ellers forventet at den islandske askesky sidste år ville give store tab, og at der kunne være både flyselskaber og rejsebureauer som ville gå konkurs og dermed påføre fonden alvorlige tab.

Men i den dugfriske årsrapport for 2010 viser det sig, at bekymringerne blev gjort til skamme. Faktisk oplevede Rejsegarantifonden blot to konkurser i 2010 mod otte i 2009. Til gengæld blev konkurserne dyrere.

I 2010 udbetalte Rejsegarantifonden således en samlet erstatning på knapt 1,8 millioner kroner til 370 rejsekunder i forbindelse med årets to rejsekonkurser.

I 2009 udbetalte Rejsegarantifonden en samlet erstatning på knap 1,6 millioner kroner til 464 rejsekunder i forbindelse med forrige års otte rejsekonkurser.

Dermed lykkedes det rejsebranchen ”at undgå, at der opstod så mange eller så store konkurser, som man ellers kunne have frygtet. En af de primære årsager hertil var rejsebranchens evne til løbende at tilpasse kapaciteten – både hvad angår personale og udbuddet af rejser – til den faldende efterspørgsel, samt villigheden til at konsolidere virksomhederne,” hedder det i årsrapporten.

Den største konkurs i 2010 var Grønlandseksperten ApS, der gik konkurs 27. januar 2010.

Her udgjorde fondens nettoudgifter 1.755.000 kroner efter fradrag af en stillet garanti på 750.000 kroner. Der var ved konkursen ingen kunder ude at rejse, så der var ingen udgifter for fonden til indkvartering og hjemtransport. 369 rejsekunder fik udbetalt erstatning.

Årets anden konkurs var Dane Travel A/S, der gik konkurs 15. april 2010.
Her havde fonden ingen nettougifter på konkursen idet erstatningsudbetalingerne kunne dækkes af den stillede garanti på 500.000 kroner. Her var der heller ingen kunder ude at rejse på konkursens tidspunkt, men en rejsekunde fik erstatning af fonden.

I år har Rejsegarantifonden oplevet en konkurs allerede, da HJ Rejser v/Henning Jørgensen den 8. februar 2011 blev erklæret konkurs. Fondens ugifter ved denne konkurs skønnes at bliver omkring 300.000 kroner.

I alt 652 rejsearrangører var medlem af Rejsegarantifonden ved udgangen af 2010.