Administrerende direktør Thomas Woldbye fra Københavns Lufthavn. (Foto: CPH | PR)

Fastlåst situation omkring fremtidens jetbrændstof

En klimafond for luftfarten skal være med til at stimulere efterspørgslen efter biobrændstof, så der kan komme gang i produktion af Power-to-X-brændstof, der er fremstillet af grøn strøm og brint.

Vi kender alle det gamle ordsprog; “Hvad kom først, hønen eller ægget?” Meget tyder på, at det var ægget, der kom først, og sådan skal det også være omkring fremtiden jetbrændstof til luftfarten, der kaldes e-kerosene.

I øjeblikket er der kun fossil jetbrændstof, der kan tankes i Københavns Lufthavn, da der ikke er den nødvendige efterspørgsel til, at det vil kunne produceres og udbydes rentabelt.

Det er blevet en fastlåst situation, hvor det bliver nødvendigt at stimulere efterspørgslen for at få gang i produktion af det bæredygtige jetbrændstof. En situation som Dansk Energi og andre partnere har døbt Power-to-X-paradokset, skriver Magasinet Energi.

Klimafond kan garantere efterspørgsel
Power-to-X er en metode, hvor man kan omdanne overskydende grøn energi og brint til jetbrændstof, og det er denne løsning, som luftfarten i Danmark går hårdt efter for at nå de fastsatte klimamål.

Siden 2019 har luftfarten agiteret for etableringen af en klimafond, hvor flypassagererne kan indbetale eksempelvis 30 kroner per flyrejse fra Danmark. Fondens midler, der vil kunne løbe op i 500 millioner kroner om året, skal så anvendes til at garantere efterspørgslen efter Power-to-X-brændstof, så man kan få løst det omtalte paradoks.

“Vi skal i gang med noget reel grøn omstilling hurtigt, og brændstof udgør omkring halvdelen af det samlede potentiale for CO2-besparelser omkring flyvninger. Med en klimafond for luftfarten kan vi på en enkel måde skaffe op til en halv milliard kroner om året og dække de ekstra udgifter til for eksempel biobrændstof, som vi så kan skrue gradvist op for i vores tankanlæg i lufthavnen.

Samtidig kan fonden være med til at garantere efterspørgslen efter nyt Power-to-X-brændstof, der er fremstillet af grøn strøm og brint, sådan at vi kan få gang i en reel produktion, siger administrerende direktør Thomas Woldbye fra København Lufthavn.

Klimafond bedre en flyafgift
I de omkringliggende lande, eksempelvis i Norge og Sverige, har politikerne indført flyafgifter, hvor der principielt er tale on fiskale afgifter, der også har til formål at påvirke efterspørgslen efter flyrejser. Her går afgiftsprovenuet ikke direkte til løsninger, der fremmer den grønne omstilling.

Derfor vil Københavns Lufthavn sammen med de øvrige aktører i dansk luftfart hellere have en klimafond, hvor indtægterne går direkte til initiativer, der kan sikre reel grøn omstilling.

“Det springende punkt er, at de penge, der kommer ind, også skal gå til den grønne omstilling. Alle vores undersøgelser viser, at de fleste danskere gerne vil betale, hvis det er skruet sammen på den måde. Derfor er en klimafond langt bedre end en anden form for afgift på flyrejser, hvor der jo ingen garanti er for, at pengene også bruges til grøn omstilling,” uddyber Thomas Woldbye.

Ikke både afgifter og klimafond
Luftfarten håber, at politikerne vil hjælpe med til at få klimafonden etableret i løbet af efteråret, således at det vil være muligt at sikre et indtægtsgrundlag, der kan sikre en reel forsyningskæde midt i dette årti.

I mellemtiden spøger den såkaldte “Fit for 55”-klimapakke, som EU-Kommissionen præsenterede i løbet af sommeren. I denne pakke er der også nogle forslag til nye afgifter på jetbrændstof samt obligatoriske iblandingskrav af bæredygtigt jetbrændstof. 

Så derfor haster det med at få gang i den danske model for klimafonden

“Vi skal ikke have både øgede EU-afgifter og en klimafond, for så kan det blive meget dyrt for passagererne,” lyder det fra CPH-direktøren.

 

Relaterede artikler:

VedvarendeEnergi foreslår flyafgifter i Danmark

“Lad os stoppe dem der vil stoppe luftfarten”

Luftfartens klimaambitioner højere end regeringens