Finnair A350-900 winglet. (Foto: Finnair)

Finnair vil forberede sig på nordeuropæisk konsolidering

Den finske stat bør overveje at ændre ejerstrukturen i Finnair for at undgå en marginalisering, mener selskabets tyske bestyrelsesformand.

Finnair afholdte den 16. marts den ordinære generalforsamling, og ved den anledning benyttede bestyrelsesformand Klaus Heinemann lejligheden til at advare om en stigende marginalisering af Finnair.

Bestyrelsesformanden hæftede sig ved, at Finnair i 2016 havde en vækst i Aviation-segmentet på 6,3 procent, hvilket er det dobbelte af væksten i Finlands bruttonationalprodukt. Det viser samtidig, at der er forbedringsmuligheder på mange områder, hvis Finland skal lykkes med den fortsatte vækst i det stærke trafikknudepunktet i Helsinki.

“Jeg vil også sætte fokus på Finnairs parathed til at deltage i konsolideringen af luftfartsbranchen. Når konsolideringen på et eller andet tidspunkt når frem til Nordeuropa, så mangler vi redskaberne til at deltage på en meningsfuld måde til gavn for Finland og landets erhvervsliv. Der er en reel risiko for, at Finnair vil blive endnu mere marginaliseret som følge af den tiltagende og stærke konkurrence. Det ville ikke være hverken i Finnairs eller aktionærernes interesse, og vigtigst af alt heller ikke i Finlands interesse,” sagde bestyrelsesformand Klaus Heinemann på generalforsamlingen.

Dermed åbnede han op for en diskussion om, hvorvidt Finlands regering skal overveje at sælge ud af statens aktier i Finnair, så det eventuelt vil være muligt at tiltrække større industrielle aktører. En øvelse som man i øjeblikket er i gang med i Letland for at sikre, at airBaltic også får en betydende rolle i den regionale luftfart fremadrettet.

“Jeg er overbevist om, at den finske regering bør overveje at skabe en mulighed for en ændring i Finnairs ejerstruktur for at afbøde risikoen for en marginalisering af Finnair. Det er ligeså vigtigt, at lade Finnair fortsætte med at bidrage til Finlands vækst og måske endda skabe en øget national vækst,” lød opfordringen fra den tyske bestyrelsesformand, der indtrådte i Finnair bestyrelse i 2012.

Ligger til højrebenet for IAG
På generalforsamlingen blev bestyrelsesformanden og bakket op af koncernchef Pekka Vauramo, der havde følgende budskab til den finske regering:

“Rejser og luftfart spiller en stor rolle i Finland. Finnairs vækst er derfor også godt for Finland. Turismen er nu stigende i Finland, men det kræver en tydelig stillingtagen fra alle aktører i sektoren. Finland må nu tage rollen som den førende destination i Norden, og Finnair er meget dedikeret til at forfølge dette mål.”

Finnair har benyttet de senere år på at forfine selskabets strategi, der er fokuseret på et stærkt rutenetværk rettet mod Asien som følge af den geografiske placering af Helsinki, der ligger på den naturlige flyverute mellem Europa og Asien, og specielt Kina, Japan og Sydkorea. Derfor bliver Finnair i stigende grad attraktivt for nogle af de flyselskaber, der ønsker at styrke trafikken til dette område.

Det har længe været kendt, at IAG med British Airways i spidsen har et godt øje til den finske Oneworld-partner, og Finnair har da heller ikke lagt skjul på, at man forsøger at skabe en sund forretning , der skal gøre selskabet interessant for den kommende konsolidering.

Selvom IAG virker som en naturlig bejler, kan der også være andre muligheder. Det kinesiske konglomerat HNA Group vil være en oplagt strategisk investor, og så kan man heller ikke på forhånd udelukke, at en større industriel investor kan være klar til at gå hele vejen i en nordeuropæisk konsolidering ved at købe sig ind i både SAS og Finnair og derigennem forsøge at skabe en betydelig aktør med den nødvendige volumen.

Ejere af Finnairs aktier pr. 31. december 2016

Aktionær Antal aktier Andel i pct.
Den finske stat 71.515.426 55,8 %
KEVA 6.200.875 4,8 %
Varma Mutual Pension Insurance Company 3.354.002 2,6 %
Kyöstillä Heiki 2.950.000 2,3 %
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 2.701.390 2,1 %
Tilviste-Group Oy 2.200.000 1,7 %
State Pension Fund 2.100.000 1,6 %
Nordea Funds 1.263.426 1,0 %
OP Funds 1.234.957 1,0 %
Veritas Pension Insurance Company 1.050.151 0,8 %
Etra Invest Oy 1.000.000 0,8 %
Finnair Plc 788.964 0,6 %
Finnair Plc Staff Fund 594.000 0,5 %
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 517.280 0,4 %
Laakkonen Mikko 500.000 0,4 %
Nominee registered 11.026.859 8,6 %
Øvrige 19.138.785 14,9 %
Total 128.136.115 100,0 %

 

Relaterede artikler:

Finnair: Ingen forhandlinger med IAG

Finnair: Ikke i familie med British Airways

Uenighed om et eventuelt Finnair-salg

CAPA: Oplagt med nordisk luftfartsfusion

Finnair afviser ikke konsolidering i IAG