Flybe på kant med EU-lovgivning

Det britisk-finske flyselskab Flybe Nordic etablerede sig på det danske marked i slutningen af januar med en flyrute fra København til Stockholm-Bromma. Men selskabet overtræder ved billetsalget angiveligt EU-forordning nr. 1008, hvorfor Forbrugerombudsmanden kan blive tvunget til at gribe ind.

Mandag den 23. januar etablerede det britisk-finske luftfartsselskab Flybe Nordic sig på det danske marked med åbningen af flyruten fra Stockholm-Bromma til København.

Men Flybe udsættes i stigende grad for kritik af den bookingproces, der er tilgængelig på selskabets hjemmeside. Her er der nemlig forudafkrydset valg af bagage og seating, hvilket er i strid med EU-lovgivningen.

Det handler om artikel 23 iEU-forordning nr. 1008/2008 af 24. september, der også er almindelig kendt som EU´s tredje luftfartspakke.

Heri hedder det blandt andet, at “valgfrie pristillæg skal meddeles på en klar, gennemskuelig og utvetydig måde ved reservationsprocedurens start, og kunden skal acceptere dem ved et aktivt valg.“

Det er således ikke tilfældet med Flybe´s bookingprocedure, hvor det ikke bliver et aktivt valg hos kunden, men i stedet et fravalg af noget, som luftfartsselskabet på forhånd har afkrydset.

Ingen sager hos Forbrugerombudsmanden

Hos Forbrugerombudsmanden er man dogendnu ikke stødt på konkrete sager fra utilfredse kunder.

“Forbrugerombudsmanden er ikke afskåret fra at tage en sag op af egen drift. I praksis lægger vi dog i forbindelse med vores prioritering af, hvilke sager vi tager op til behandling, stor vægt på de forbrugerhenvendelser, vi modtager, idet det er vores erfaring, at forbrugerne i mange tilfælde bedst ved, hvor der er problemer på markedet, og har den fornødne dokumentation for en evt. overtrædelse. Det giver samtidig en vis sikkerhed for, at vi prioriterer vores ressourcer bedst muligt,“ siger specialkonsulent Andreas Weidemann fra Forbrugerombudsmanden.

Flybe erklærer sig derimod tilsyneladende rede til at følge den gældende lovgivning på området.

“Flybe skal altidagere i fuld overensstemmelse med al relevant lovgivning, der er fastsat i de jurisdiktioner, somvi opererer indenfor. Skulle der værenogen spørgsmål eller bekymringer angående vores nuværende bookingproces som bliver rejst overforos fra Forbrugerombudsmanden i Danmark, vil vi selvfølgelig hurtigst muligt undersøge sagen og træffe alle nødvendige afhjælpende ændringer,“ siger Frek Kochak, der er Director of Commercial hos Flybe.

Ifølge Andreas Weidemann har Forbrugerombudsmanden endnu ikke taget endelig stilling til, om det er en sag, han vil gå ind i af egen drift.