Flyselskab forsøger sig for fjerde gang

Avatar Airlines – tidligere kendt som Family Airlines – forsøger nu for fjerde gang i løbet af 22 år at få de amerikanske myndigheders tilladelse til at etablere kommercielle flyvninger i USA.

Amerikanske Barry Michaels forsøgte i 1992 at etablere et lavprisflyselskab kaldet Family Airlines. Tanken var at anskaffe ældre Boeing 747-100 eller Boeing 747-200, der skulle danne kernen i en flåde, der skulle forbinde byerne Las Vegas, Los Angeles, New York-Newark samt Miami. En billet fra Los Angeles til New York var udset til at koste 249 dollars.

Family Airlines flyttede i efteråret 1992 ind i en bygning i Las Vegas Valley lige overfor McCarran International Airport i forventning om, at selskabet snart skulle i luften.

De amerikanske luftfartsmyndigheder afviste dog i april 1993 ansøgningen fra Family Airlines og tvang samtidig stifteren Barry Michaels til at opgive kontrollen med virksomheden. Tre år senere fulgte en strafferetssag i kølvandet, da Barry Michaels og hustruen Holly havde solgt aktier i selskabet, der ikke var registreret.

Straffen blev en tilbagebetaling af 363.306 dollars til investorerne samt en bøde på 181.000 dollars per person. Tillige fik Barry Michaels en fængselstraf på 21 måneder, men efter 15 måneder i Nellis Federal Prison Camp i det nordlige Las Vegas var han en fri mand.

Han var dog fast besluttet på at starte et flyselskab og valgte første at få det uddannelsesmæssige på plads og læste sig til en Bachelor i politisk videnskab fulgt af en Master i offentlig administration.

Forsøgte under finanskrisen
I 2008 vendte Barry Michaels tilbage med en ny ansøgning til det amerikanske transportministerium (Department of Transportation, DOT), og det var stadig navnet Family Airlines og hovedparten af forretningsplanen fra 1992, der lå til grund for det nye forsøg på at komme i luften.

Finanskrisen indtog og store problemer hos de etablerede flyselskaber lod ikke til at skræmme Family Airlines. Her mente man, at tiden var rigtig, da vurderingen var, at ingen andre flyselskaber kunne konkurrere med omkostningsniveauet hos Family Airlines.

I den 355 sider lange ansøgning til DOT oplyste Family Airlines blandt andet, at man kalkulerede med 100 procent belægning på hver eneste flyvning, og at flyselskabet ville være profitabelt allerede efter fire måneder.

Underholdningen skulle leveres af kabinepersonalet, der var sammensat af en række personer, der ønskede at være kommende “headliners“ i showbiz.

Family Airlines troede så meget på projektet, at man lod et Boeing 747-400 fly male i selskabets farver. Men det var skønne spildte kræfter, da DOT i 2009 afviste ansøgningen med begrundelsen, at man ikke skønnede, at der var tilstrækkelig kapital til rådighed. Herudover brød man sig heller ikke om, at den tidligere bedrageridømte Barry Michaels var involveret.

Fra Family til Avatar
I 2010 forsøgte Barry Michaels sig igen. Denne gang under navnet Avatar Airlines. Modellen var den samme. Flyvninger i USA til lavpris med ældre Boeing 747-fly.

Her redegjorde Barry Michaels i januar 2011 for, hvordan han ville drive Boeing 747-flåden med 42 business class-sæder og 539 economy class-sæder, hvordan investorerne skulle tiltrækkes og hvordan catering skulle bestå af leverancer fra Coca Cola Company, Monster Energy Drink og Starbucks.

Heller ikke Avatar Airlines fik tilladelse til at komme i luften, og Barry Michaels forlod rollen som CEO i 2012. I stedet stillede han i Nevada op for demokraterne til valget til kongressen i 2012, uden dog at have held med at blive valgt.

Søger op til 30 Boeing 747-fly
Nu er Barry Michaels tilbage i 2014 med Avatar Airlines og et fjerde forsøg i løbet af 22 år på at få realiseret sit luftfartsprojekt. Denne gang har han allieret sig med den tidligere vicekoncernchef i Trans World Airlines, Marvin Ruthenberg, som nu skal tegne virksomheden, der har fået hjemsted i Boca Raton i Florida.som nyt hjemsted.

På selskabets hjemmeside kan man læse, at Avatar Airlines vil udbyde aktier til salg for en værdi af 300 mio. dollars, og i øjeblikket efterlyses op til 30 fly af typen Boeing 747-400 til brug for den nye satsning.

Det er stadig modellen med 42/539 sæder på de store Boeing 747-fly og priser mellem 19 og 99 dollars afhængig af destinationen, og hvornår billetten bliver købt.

Forretningsmodellen lyder således: “Det er simpelt. Store passagerfly kan flyve med mange passagerer kombineret med priser, der er lave nok og markeder, der er store nok til at sikre 100 procent belægningsprocent,“ hedder det i prospektet.

Indtægterne skal komme fra billetsalg, cargo, catering, in-flight entertainment, salg af annonceplads på og i flyet samt salg af pakkerejser gennem Avatar Vacations.

Nu ligger bolden endnu engang hos det amerikanske transportministerium, og så vil det vise sig, om amerikanerne efter 22 år får mulighed for at rejse til lavpris med de 582-sæder store Boeing 747-fly.